Skip links

Krijg inzicht in de luchtkwaliteit met het Air Monitor System 5

In veel industriële ondernemingen zoals werkplaatsen, retailbedrijven, bouwmarkten, groothandels, distributiecentra en warehouses is sprake van fijnstofoverlast. Naast een serieus gezondheidsrisico voor medewerkers levert dit ook andere uitdagingen op zoals onderbrekingen van de werkprocessen door storingen.

Het belang van schone binnenlucht is een onderwerp wat steeds meer aandacht krijgt. Vervuiling in de vorm van fijnstof is in veel warehouses een probleem, ondanks dat het niet overal zichtbaar is.

Voorbeelden van tekenen binnen het bedrijf die kunnen wijzen op een stofprobleem zijn:

• Personeel klaagt over hoesten, een zwarte zakdoek na het snuiten van de neus, etc.
• Personeel is vaker ziek waardoor processen regelmatig vertraging oplopen.
• Productieprocessen worden verstoord door storingen van heftrucks en lopende banden.
• Producten gaan de deur uit met een aanslag van stof, dit schaadt vooral het imago van het bedrijf.

U wil toch ook graag weten of u een probleem heeft met fijnstof in uw industriële ruimte?

Juist doordat problemen niet altijd duidelijk wijzen naar de oorzaak, wordt er in veel bedrijven nog weinig aan gedaan om de fijnstofconcentratie te verminderen en daarmee problemen gericht aan te pakken.

Voor deze bedrijven is er nu dé oplossing om makkelijk en tegen lage kosten voor een langere aaneengesloten periode de lucht te meten en zo inzicht te krijgen in de hoeveelheid vervuiling. Hierdoor ontstaat er ook inzicht in eventuele piekbelastingen, seizoensinvloeden en of er al dan niet maatregelen getroffen moeten worden.

Met het Air Monitor System 5 van Euromate wordt de lucht gemeten op deze vijf onderdelen:

• PM 10
• PM 2,5
• PM 1
• Temperatuur
• Luchtvochtigheid

Deze gegevens worden naar de Touch Control gestuurd en zijn daarop ook uit te lezen. Daarnaast verschijnen de resultaten maandelijks overzichtelijk in een rapport waardoor er een duidelijk beeld ontstaat over de kwaliteit van de binnenlucht.

Euromate evalueert graag samen met u de resultaten en adviseert u indien nodig welke acties genomen kunnen worden.

 

Wat doet het Air Monitor System 5 voor uw bedrijf?

• Brengt de luchtkwaliteit in kaart
• Geeft inzicht in seizoensinvloeden
• Laat pieken zien
• Ontvang de resultaten in een overzichtelijke maandelijkse rapportage
• Na een vooraf bepaalde periode ontvangt u advies op maat van één van onze specialisten
• Alles in één voor een vast maandbedrag