Taal
 • Expert op het gebied van luchtzuivering
 • Wereldwijd oplossingen op maat
 • Al 49 jaar ervaring
 • Expert op het gebied van luchtzuivering
 • Wereldwijd oplossingen op maat
 • Al 49 jaar ervaring

Deutsche Bahn AG

Als er fijnstof op het contact zit, sluit het niet goed en treden er storingen op.
Stefan Schlottbom, Specialist voor controle- en veiligheidstechnologie
Verkeersleidingscentrum

De koers bepalen

De koers bepalen – voor het nieuwe jaar, voor sociaal beleid, voor pensioenmodellen, voor vakantieplanning. De term is alledaagse taal, die wordt gebruikt zonder na te denken over waar hij vandaan komt. Het komt uit de spoorwegindustrie, waar verkeersleidingscentra (voormalige seinhuizen) ervoor zorgen dat de wissels van de sporen zo worden ingesteld dat de trein aankomt waar hij moet zijn en niet ergens anders of op het zijspoor (een andere uitdrukking).

Mobiele luchtreiniging in een datacentrum
Het netwerk van Deutsche Bahn

3842 seinhuizen in gebruik

In maart 2022 waren er 3842 seinhuizen in het netwerk van Deutsche Bahn, met verschillende technologieën – mechanisch, elektromechanisch, relais of elektronisch bestuurd. Een seinhuis is het “commandocentrum” voor veel wissels en seinen binnen een routegebied. Vanuit het seinhuis worden de wissels ingesteld en alle treinen op hun juiste pad gezet. In het seinhuis besturen medewerkers van spoorweginfrastructuurbedrijven – meer dan 13.000 in heel Duitsland – het volledige treinverkeer van een regio.

Een relaisinterlocking (kortweg RSTW) is een type interlocking voor het besturen van spoorwegactiviteiten waarbij de veiligheidsgerelateerde afhankelijkheden volledig elektrisch worden vastgesteld door seinrelais. De sporenplannen van de stations en de aangrenzende baanvakken worden schematisch weergegeven op zogenaamde bedieningspanelen. Hier worden alle handelingen uitgevoerd en de bedrijfstoestanden weergegeven. Bijna de helft van alle seinhuizen zijn relais-seinhuizen.

Relais

Hoe een relais werkt en waarom het niet met stof overweg kan

Een relais – een korte opfrissing uit de natuurkundeles – is een op afstand bediende schakelaar die wordt bediend door elektrische stroom, meestal met twee schakelstanden. Het relais wordt geactiveerd via een stuurcircuit en kan andere circuits schakelen.

Als voorbeeld zie je hier een scharnierend armatuurrelais met een normaal open contact (ook wel een normaal gesloten contact genoemd). De linker afbeelding toont het relais in ruststand; de spoel is spanningsloos, het normaal open contact is open. In de rechterafbeelding wordt er spanning op de spoel gezet, waardoor het anker van de ijzeren kern van de spoel wordt aangetrokken en het normaal open contact sluit.

Relais en fijnstof

Relais en fijnstof

Relais werken uiterst betrouwbaar; waar ze niet van “houden” is fijnstof. Het is een goed onderzocht feit dat stofdeeltjes en rook niet alleen de luchtwegen beschadigen, maar ook elektronica. Dat serverruimtes worden aangevallen door fijnstof is algemeen bekend. Microscopische verontreinigingsdeeltjes tasten de elektronica van IT-technologie aan, veroorzaken oververhitting, onderbrekingen, storingen, kortsluiting of storingen en verminderen zo de betrouwbaarheid, de levensverwachting en het waardebehoud op de lange termijn. Het is veel minder bekend dat relaisvergrendelingen ook gevoelig worden verstoord door microscopisch kleine stofdeeltjes.

Afbeelding: User:Bisgaard, language neutral version by Teslaton, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Mobiele luchtreiniging in een datacentrum
De uitdaging

Wanneer een klein stofdeeltje op het relaiscontact wegbrandt

Bedrijfsstoringen door fijnstof – dat was de uitdaging waar Stefan Schlottbom voor stond. Hij werkt sinds 2010 bij DB Netz AG en is specialist in besturings- en veiligheidstechniek in opleiding RB West / installatie- en onderhoudsmanagement RB West – het gebied omvat Noordrijn-Westfalen en delen van Rijnland-Palts. Zijn verantwoordelijkheidsgebied omvat ook de grote relais-seinhuizen in Düsseldorf, Essen en Keulen.

Stefan Schlottbom beschrijft het proces op een manier die zelfs niet-experts kunnen begrijpen: De relais besturen de processen volgens een binair systeem; het contact is open of gesloten, er loopt stroom doorheen of niet. Als het fijnste stof op het contact zit, sluit het niet goed en werkt de informatieverwerking niet. Het is duidelijk: zo’n proces verhindert de dringend noodzakelijke veilige informatie op het juiste moment. Dit betekent: Stop. Onderbreking van het bedrijfsproces, omwille van de veiligheid.

Beroep doen op ervaring

Beroep doen op ervaring

Stefan Schlottbom putte uit de ervaring van collega’s in de seinhuizen van Bremen. Sinds half augustus 2019 zijn daar zes fijnstofluchtreinigers uit de Vision Air Blue Line productlijn van Euromate geïnstalleerd en de ervaringen zijn goed.

“Het advies van de adviseur van Euromate was erg goed”, zegt Stefan Schlottbom. “Hij beantwoordde alle vragen en als iets niet duidelijk was, kon ik het altijd vragen. Hij gaf ons de mogelijkheid om luchtreinigers op proef te gebruiken, we hebben luchtmetingen gedaan en we zagen dat de stofniveaus omlaag gingen.”

Achttien luchtreinigers

Achttien luchtreinigers

Tussen mei en november 2022 werden in totaal 18 VisionAir BlueLine DustFree in gebruik genomen – eerst in Brake bij Bielefeld, daarna in Düsseldorf en nu in Keulen-Mülheim. Op de locaties worden nog steeds metingen uitgevoerd. De fijnstofniveaus dalen sterk, zegt Stefan Schlottbom, tot minder dan de helft van wat ze waren voordat de luchtreinigers in gebruik werden genomen.

De grootste uitdaging, zegt Schlottbom, was het vinden van een plek voor de luchtreinigers, “omdat de gangen in het seinhuis erg smal zijn. Maar de luchtreiniger past er precies in.” Sommige medewerkers klaagden aanvankelijk dat ze ruimte in beslag namen en in de weg stonden. Dankzij de wielen konden de apparaten gemakkelijk naar achteren worden geschoven. “De units zijn niet erg luidruchtig in gebruik, de airconditioning is veel luider,” zegt Schlottbom. “Ze zijn helemaal niet storend qua geluid.

Metingen zeggen meer

Metingen zeggen meer

En wat het allerbelangrijkste is: Er is meetbaar minder, veel minder fijnstof in de lucht en daarmee is een bron van verstoring geëlimineerd. Concreet meetbaar: op het gegevensblad van Brake kun je zien hoe de lijnen voor deeltjes van de grootte PM10 (bruine lijn) en de grootte tussen 0,3 en 10,0 µ dalen door het gebruik van de luchtreinigers – van meer dan 40 per cm³ naar minder dan 10 per cm³.

Indrukwekkend is ook de meting in Düsseldorf tussen 14 en 16 december (figuur hierboven). Toen de luchtreinigers op 15 december in gebruik werden genomen, daalde de blauwe lijn (deeltjes tussen 0,3 µ en 10 µ) zeer aanzienlijk – van 120 /cm³ naar minder dan 20 / cm³.

Stefan Schlottbom: “Voor zover ik weet, willen collega’s van andere seinhuizen nu ook luchtreinigers kopen!”

Wat kunt u verwachten?

 • Storingsvrije werking
 • Beter voor uw gezondheid
 • Kostenbesparingen door minder elektronische storingen
Het product

Vision Air Blue Line DustFree

De term fijn stof dekt veel verschillende soorten deeltjes. Fijn stof is stof met een deeltjesgrootte van 10 micrometer of minder, d.w.z. 0,001 centimeter. Maar niet alle soorten fijn stof zijn even groot of hebben hetzelfde effect. De iets grotere deeltjes, die tussen 5 en 10 micrometer groot zijn, worden door mensen alleen oppervlakkig ingeademd. Eén keer hoesten of niezen en de deeltjes zijn uit ons lichaam verdwenen. De kleinere deeltjes veroorzaken echter ernstigere gezondheidsproblemen en verstoren gevoelige elektronica.

Een luchtreiniger tegen fijnstof beschermt tegen ziekten en tegen bedrijfsstoringen als gevolg van elektronische storingen door fijnstof.

 • Filtert 99,96% van alle deeltjes van 0,1 µ
 • Verkrijgbaar met verschillende filterpakketten
 • Filtert fijnstof, virussen, geuren, rook, enz.
 • Opties: Ruimtebesparende installatie aan muur of plafond of mobiel op de vloer (wielen)
 • Geluidsarm en gebruiksvriendelijk
 • Energiezuinig

 

Meer informatie

Is stofvrij werken ook belangrijk voor uw organisatie?

Toestemming*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Ik adviseer u graag over de mogelijkheden