Taal
  • Expert op het gebied van luchtzuivering
  • Wereldwijd oplossingen op maat
  • Al 45 jaar ervaring
  • Expert op het gebied van luchtzuivering
  • Wereldwijd oplossingen op maat
  • Al 45 jaar ervaring

Privacyverklaring

1 Inleiding
Euromate neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in deze Privacyverklaring lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.

2 Hoe gebruikt Euromate uw gegevens?
Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Euromate persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Euromate voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Euromate worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

2.1 Marketing

Doeleinde: Marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

2.2 Website

Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, locatie, klikgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Account voor extranet partners
Gegevens: Naam, Adres, E-mailadress, gebruikersnaam, wachtwoord
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Plaatsen van berichten
Gegevens: Inhoud van het bericht
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: 3 jaar

 

3 Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
Euromate heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt. Daarnaast maakt Euromate gebruik van een online database met adressen voor zakelijk Nederland.

4 Wat zijn uw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

4.1 Inzage
Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Euromate over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

4.2 Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Euromate. U kunt verzoeken dat Euromate uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

4.3 Beperken van de verwerking
U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Euromate te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

4.4 Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Euromate of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

4.5 Gegevensoverdracht
U hebt het recht uw persoonsgegevens van Euromate te verkrijgen. Euromate zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

4.6 Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, hebt u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Euromate u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

4.7 Reactie door Euromate
Een verzoek kan verstuurd worden naar marian.herrijgers@euromate.com. Euromate zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Euromate een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Euromate uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

5 Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat Euromate verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

6 Wat zijn cookies en hoe gebruikt Euromate ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Euromate worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Euromate worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

7 Welke cookies gebruikt Euromate?

7.1 Functionele cookies
Euromate maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan u de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar u om hebt gevraagd. Functionele cookies onthouden bijvoorbeeld dat u bent ingelogd, zodat u op een volgende webpagina niet opnieuw hoeft in te loggen.

7.2 Analytics cookies
Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de Website, maakt Euromate gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Euromate verstrekt. Euromate krijgt op deze manier inzicht in hoe de Website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de Website en/of haar dienstverlening zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken. Euromate maakt gebruik van de volgende analyticsdiensten: Google Analytics, Mixpanel, Optimizely.

We hebben onze analyticsdiensten zo privacyvriendelijk mogelijk ingesteld. Dat betekent dat we de volgende maatregelen hebben genomen om uw privacy te beschermen:

We hebben met de aanbieder van de analyticsdienst afgesproken dat de gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt mogen worden.

7.3 Social plug ins
Via de Website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Met behulp van deze zogenaamde social plugins kunt u informatie op de website met anderen delen en deze aanbevelen. Via de social plugins worden door derde partijen cookies op uwApparaat geplaatst. Dit kunnen cookies zijn die als doel hebben uw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.

7.4 Tracking cookies
Euromate maakt op de Website gebruik van cookies van derde partijen die u op basis van uw je surfgedrag gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen.

Via de website wordt een cookie op uw Apparaat geplaatst met een uniek nummer. Dit cookie maakt het mogelijk om uw Apparaat te herkennen als u na een bezoek aan onze website naar een andere website surft, die onderdeel uitmaakt van hetzelfde advertentienetwerk. Dit maakt het mogelijk voor Euromate om u op die andere website advertenties te tonen.

De gegevens die op deze wijze worden verzameld, worden door Euromate alleen gebruikt om u ook op andere websites onze advertenties te kunnen tonen en worden niet aan andere bestanden gekoppeld.

8 Verwijderen cookies
De toestemming die u hebt gegeven aan Euromate voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kunt u altijd intrekken door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert of door alle in uw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser om te zien op welke wijze u de cookies kunt verwijderen.

U moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de Website niet of niet goed meer werken.

Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet u de bovengenoemde handeling(en) voor iedere computer en/of browser herhalen.

9 Privacyverklaring
De mogelijkheid bestaat dat de informatie die door middel van een cookie verzameld wordt persoonsgegevens bevat. Als dat het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens de Privacyverklaring van Euromate van toepassing. De Privacyverklaring vindt u op de Website.

10 Kan deze Privacyverklaring worden gewijzigd?
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

11 Waar kunt u terecht met klachten en vragen?
Mocht u nog vragen hebben over deze Privacyverklaring en de wijze waarop Euromate uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar marian.herrijgers@euromate.com. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop Euromate uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar marian.herrijgers@euromate.com. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.