Skip links

Whitepaper: Hoe zorgt u voor voldoende schone lucht in uw schoolgebouw?

Vanwege de coronapandemie wordt de focus op gezonde binnenlucht in scholen steeds groter. In België wordt verluchting en ventilatie al langer aanbevolen door de overheid. Veel scholen maken zich nu extra zorgen omdat er geen goede ventilatie mogelijk is in de gebouwen. Weet u dat u dit snel en makkelijk op kunt lossen met luchtreiniging? U leest er alles over in onze whitepaper. Daanaast geven we ook tips over het in kaart brengen van de benodigde hoeveelheid schone lucht. Vul het formulier in en ontvang het document binnen enkele ogenblikken in uw mailbox.

Whitepaper scholen binnenlucht euromate

 

Stop met touwtrekken!

Het schoolbestuur en ouders wensen dat scholen open kunnen blijven en de klas weer een veilige verblijfplaats kan zijn.

Maar aan de andere kant weten we uit ervaring dat de (overkoepelende) gebouwenbeheerders worstelen met de aanpassingen die per school nodig zijn. Niet alleen is het een enorm project maar de kosten voor het aanpassen van ventilatiesystemen zijn enorm! Gemiddeld spreekt men van € 20.000,- euro per lokaal voor het aanpassen van een centraal ventilatiesysteem.

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

Euromate lost het ventilatie-tekort op vanaf 2 euro per leerling per maand! Door een luchtreiniger in de klas worden virussen zoals SARS-CoV-2 en ook fijnstof continu uit de lucht gereinigd. Onze apparaten zuigen binnenlucht aan, filteren hem en sturen hem gezuiverd weer de ruimte in, zonder warmteverliezen zoals bij natuurlijke en mechanische ventilatie, die buitenlucht aanvoeren. Bovendien herverdeelt een luchtreiniger de lucht in de ruimte en daarmee ook de warmte uit de bovenste luchtlagen. Dit zorgt voor energiebesparing en reduceert de kosten, helemaal met het oog op de hoge energieprijzen.

Goede luchtkwaliteit extra belangrijk vanwege corona

Er heerst momenteel vanwege de coronacrisis en de slechte luchtkwaliteit in schoolgebouwen veel onzekerheid onder schoolpersoneel, leerlingen en ouders. Dit betreft onder andere angst voor verspreiding van het virus in de (praktijk)lokalen, lerarenkamers en vergaderruimtes met alle mogelijke gevolgen van dien.

Afstand houden is goed maar helpt nauwelijks!

Afstand houden, handen wassen, in de elleboog niezen… bekende maatregelen in de risicopreventie: echter beschermt dit niet tegen de aerosolen die in de lucht zweven. Lucht-gedragen virussen kennen geen afstandsregels!

Verspreiding via aerosolen

Bij het spreken stoten kinderen en mensen naast grote, zichtbare druppeltjes ook een soort van “wolk” van minuscule aerosoldeeltjes uit, die voor het blote oog onzichtbaar is en waaraan ook bacteriën en virussen hechten. Wanneer een of meerdere personen in de ruimte vervolgens geïnfecteerd worden, dreigt een klas-isolatie. Verschillende wetenschappers geven aan dat in de bestrijding van corona nog meer de nadruk moet komen op luchtbehandeling van afgesloten ruimtes om zo besmettingen via de lucht te minimaliseren.

Wat kunt u doen als er onvoldoende ventilatiemogelijkheden zijn?

In oude schoolgebouwen is vaak geen ventilatiesysteem aanwezig en het aanschaffen van een nieuw systeem kost zo’n € 11.000 – € 15.000,- per lokaal. Het openzetten van ramen en deuren is niet toereikend om besmettingen tegen te gaan. Bij gebouwen die wel beschikken over een ventilatiesysteem is de capaciteit vaak onvoldoende om de voorgeschreven 5 luchtwissels per uur te realiseren.

Oplossing: de inzet van luchtreinigers

In dergelijke gevallen raden ze in België, Duitsland en Amerika aan om luchtreinigers te gebruiken. In deze landen zijn inmiddels talloze schoollokalen uitgerust met mobiele luchtreinigers om de leerlingen en het onderwijzend personeel te beschermen. Naast het reduceren van virussen en bacteriën zorgen luchtreinigers ook voor minder vervuiling in de vorm van fijnstof en hinderlijke geuren.

Snelle, gemakkelijke en betaalbare oplossing

We zien dat veel schoolgebouwbeheerders, in verband met de kosten, wachten met het aanpakken van het probleem. Echter zitten de ouders en het schoolbestuur te springen om een veilige situatie in hun lokalen. Dankzij luchtreinigers is dat mogelijk. Vanaf 2 euro per leerling per maand wordt een lokaal voorzien van een luchtreiniger welke continu de lucht zuivert van bacteriën en virussen, zoals SARS-CoV-2.

Meer weten over deze oplossing? Bel dan met ons via 076 5789567 of mail naar request@euromate.com.

Luchtkwaliteit verbeteren op school

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat een slechte luchtkwaliteit op school de leerprestaties van kinderen nadelig kan beïnvloeden. Helaas is op ruim 80% van de Nederlandse scholen het binnenmilieu niet gezond. Het is dus van belang om daar de luchtkwaliteit te verbeteren.

Goede luchtkwaliteit extra belangrijk vanwege corona

Nu alle scholen weer begonnen zijn heerst er met het oog op de coronapandemie en de slechte luchtkwaliteit in de schoolgebouwen veel onzekerheid onder het schoolpersoneel, de leerlingen en ouders. Dit betreft onder andere angst voor verspreiding van het virus in de (praktijk)lokalen, lerarenkamers en vergaderruimtes met alle mogelijke gevolgen van dien.

Consequenties van slechte ventilatie

Aangezien bij veel scholen de ventilatiesystemen niet op orde zijn en het erg kostbaar en tijdrovend is deze aan te passen of uit te breiden, worden er momenteel allerlei noodmaatregelen genomen. Bij veel MBO- en HBO-opleidingen en universiteiten worden fysieke lessen geschrapt en/of deels verplaatst naar avonden en weekenden. Hierdoor loopt de belasting voor docenten op. Online lessen zijn vaak niet voldoende om de materie structureel op een goede manier over te kunnen brengen. Studenten lopen het risico studievertraging op te lopen.

Een goede luchtreiniger helpt

Vanuit onze jarenlange ervaring met het bestrijden van bacteriën, fijnstofdeeltjes en virusdeeltjes op scholen in Scandinavië weten wij dat het plaatsen van goede (mobiele) luchtreinigers een goede en praktische aanvullende oplossing is om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Meer weten?
Voor advies neemt u gemakkelijk contact met ons op. Als u het bovenstaande formulier invult dan nemen we op werkdagen binnen 24 uur contact met u op. In onze blogs leest u nog veel meer over luchtreiniging.

Onze VisionAir Blue Line en Pure Air Shield 3300 pakken binnenluchtvervuiling effectief aan.

 • VisionAir Blue Line luchtreiniger is getest door onafhankelijk onderzoeksinstituut VTT en gevalideerd door TNO
 • De Pure Air Shield 3300 is getest en effectief bevonden door SGS.
 • Beide luchtreinigers kunnen tot wel 99.95% van de vervuiling, waaronder het coronavirus (Sars-CoV-2), uit de lucht filteren.
 • Luchtverversing op school zorgt voor een frisse en prettige leeromgeving.
 • Luchtreiniging op school heeft een positief effect op productiviteit en ziekteverzuim
 • Vermindert concentratieproblemen, vermoeidheid en hoofdpijn-, keel- en neusklachten
 • Energiezuinig: verwarmde en gekoelde lucht wordt goed verspreid in ruimte

ZIJ HALEN OPGELUCHT ADEM

Een school schone binnenlucht

Oorzaken van slechte luchtkwaliteit op school

 • Lawaai (b.v. van drukke verkeerswegen) is een reden om tijdens de lessen het raam gesloten te houden.
 • Nare, muffe luchtjes van de buitenlucht maar ook van de scholieren of slechte ventilatie.
 • Scholieren zijn vaak ziek en brengen daardoor bacteriën en virussen mee naar school waar ze in de lucht blijven hangen.
 • Tocht en warmteverlies kunnen ook een reden zijn om het raam gesloten te houden.
 • Scholen, gelegen langs belangrijke verkeerswegen, hebben last van (ultra)fijnstof door een overmaat aan uitstoot van uitlaatgassen. Vervuilde lucht wil je buiten laten.

Muffe lucht op school

Op school is er in de lokalen vaak sprake van een muffe lucht. Deze worden veroorzaakt door slechte ventilatie. Als de lucht ‘stilstaat’ gaat deze muf worden. Daarnaast brengen de scholieren zelf ook allerlei luchtjes mee van zweet (na de gym) maar ook van kleding dat nat is geworden van de regen. In Nederland zijn de meeste klassen overvol wat betekent dat er veel potentiële ‘nare luchtjes’ de binnenlucht kunnen vervuilen.

Het spreekt voor zich dat voldoende verse lucht en vooral ook gezonde lucht belangrijk zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren op school. Dit probleem is vrij eenvoudig op te lossen door middel van luchtreiniging.