Skip links

Ziekteverzuim door slechte lucht

Bij Euromate vinden we al 30 jaar dat iedereen recht heeft op gezonde binnenlucht. Dat is (zeker in de beginjaren) een lastig vakgebied geweest want gezonde lucht was bij geen enkel bedrijf een thema (lucht is niet zichtbaar). Sterker nog: er werd volop gerookt op de werkvloer en gebouwen waren alles behalve ‘gezond’ gebouwd en/of ingericht. De laatste 10-15 jaren komt de discussie omtrent gezonde binnenlucht steeds meer op gang.

In dit beknopte artikel probeer ik de relatie tussen ziekteverzuim en luchtkwaliteit te concretiseren met heldere en overtuigende cijfers. De reden hiervoor is dat ik diverse jaren veel over deze relatie lees maar het blijft vaak bij vage en abstracte rapporten/kengetallen. Hoog tijd dus om in heldere en concrete taal de relatie beknopt uiteen te zetten.

Werknemers zijn gemiddeld 1 werkweek ziek per jaar

Ieder bedrijf heeft personeel dat wel eens ziek is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft afgelopen juli de jaarlijkse verzuimcijfers gepresenteerd. Uit de cijfers over vorig jaar (2014) kunnen de volgende gemiddelden worden afgeleid:

  • verzuim: 3,7%
  • verzuimfrequentie: 1 keer per medewerker per jaar
  • verzuimduur: 6,4 dagen per werknemer per kalenderjaar

Conclusie: Gemiddeld is een werknemer ruim één werkweek per jaar ziek. Alles wat daarboven zit mag als abnormaal gezien worden (bron: CBS 17 juli 2015, http://statline.cbs.nl).

Hoeveel kost ziekteverzuim in uw bedrijf?

Om de jaarlijkse kosten van ziekteverzuim te berekenen is de volgende standaard berekening opgesteld (Bron: CBS, Ministerie SZW):

Totale bruto loonkosten x verzuimpercentage x 2 = totale kosten ziekteverzuim. De factor 2 in deze berekening is een constante die we hanteren om rekening te houden met werkgeverslasten op de salariskosten.

Voorbeeld: we berekenen de verzuimkosten in een klein bedrijf van 8 medewerkers die tezamen een brutoloon van €20.000 per maand verdienen.

Verzuimkosten per jaar zijn dan €240.000 x 3.7% x 2 = €17.760. Voor een klein bedrijf van 8 medewerkers is dat natuurlijk gigantisch!!

Sick Building Syndroom als oorzaak van ziekteverzuim

In de praktijk zijn er tal van oorzaken aan ziekteverzuim die werk- of niet werkgelateerd kunnen zijn. Op die laatste groep oorzaken wil ik me niet richten omdat die te complex is om verder uit te diepen. De eerste groep is wel interessant maar ook die kan door 101-factoren beïnvloed worden welke persoons-, functieinhoudelijk- of gebouwgerelateerd kunnen zijn. Denk aan privé-problemen (o.a. scheiding, erfelijke ziektes), zwaar fysiek werk of werkruimte zonder daglicht of met veel lawaai.

In dit artikel wil ik me beperken tot de gebouwgerelateerde oorzaken omdat die aan het totale ziekteverzuim de grootste bijdrage hebben. Hierbij is het ‘Sick Building Syndroom’ de meest bekende. Het is een reeks gezondheidsklachten die veroorzaakt wordt door een slechte kwaliteit van de binnenlucht in een gebouw. ‘Sick Building Syndroom’ kan leiden tot klachten als hoofdpijn, droge ogen, keelpijn, droge huid, vermoeidheid, gebrek aan concentratie en een gevoel van duizeligheid. De slechte luchtkwaliteit kan bovendien astma en allergieën verergeren. Een slechte binnenlucht kan tal van oorzaken hebben. In huizen, scholen en kantoorgebouwen is de grootste boosdoener meestal een vervuild ventilatiesysteem. Andere oorzaken zijn chemische stoffen die vrijkomen uit bouwmaterialen, vloerbedekking en verf. Printers, kopieermachines, computers en mensen (bron van bacteriën, virussen en schimmels) kunnen ook de luchtkwaliteit verslechteren. Een te droog of te vochtig binnenklimaat is ook niet bevorderlijk voor het welbevinden. Een verkeerde luchtvochtigheid bevordert bovendien de groei van bacteriën, virussen en schimmels.

De relatie tussen luchtkwaliteit en ziekteverzuim

Er is een duidelijk bewezen relatie gevonden tussen luchtkwaliteit en ziekteverzuim. Op basis van verschillende wetenschappelijke onderzoeken wordt gesteld dat een goede luchtkwaliteit het ziekteverzuim tot 25% kan doen afnemen en de productiviteit van werknemers tot 15% doet verbeteren (zie De Praktijkgids Arbeidshygiëne ‘Binnenklimaat kantoorgebouwen’; Leijten en Kurvers, 2007). Anders gezegd; in 25% van de verzuimgevallen ligt de oorzaak bij een slechte luchtkwaliteit.

Conclusie

Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat als de luchtkwaliteit drastisch wordt aangepakt de verzuimkosten met 25% worden verminderd. In het genoemde voorbeeld van het bedrijf met 8 medewerkers wordt er dan jaarlijks €4.440,- bespaard. Luchtzuivering vraagt uiteraard om een investering echter deze is éénmalig en een fractie van de besparingen die hieruit voort komen. Bijkomend voordeel is dat met luchtzuivering niet alleen het ziekteverzuim lager wordt, ook de productiviteit neemt toe met 15%. Dus, mocht een medewerker met een gebroken been thuis komen te zitten kunnen de overige collega’s dit ongemerkt overnemen.

Hopelijk is met bovenstaande uiteenzetting u duidelijk geworden dat luchtzuivering een meetbaar en positief effect heeft. Ik ben al jaren overtuigd en werk in een gezond bedrijf en in een gezonde binnenlucht. Dat wil toch iedereen!?

Wilt uw weten, hoe het staat met de luchtkwaliteit in uw bedrijf? Vul dan dit formulier in om GRATIS een Pure Air Scan voor uw organisatie aan te vragen.

Lees Interacties