Skip links

WHO adviseert schone binnenlucht om verspreiding COVID-19 tegen te gaan

De World Health Organization (WHO) heeft met het oog op COVID-19 advies uitgebracht om de lucht in binnenruimtes te verbeteren. Het risico besmet te worden is namelijk groter in drukke en onvoldoende geventileerde ruimtes waar geïnfecteerde mensen lange tijd samen doorbrengen. Door maatregelen te nemen op het gebied van ventilatie, aangevuld met luchtreiniging, wordt de kwaliteit van de lucht verbeterd en de kans op verspreiding van het virus verkleind.

Wat is er bekend over de overdracht en verspreiding van het virus?
Kennis over de overdracht van het SARS-CoV-2-virus evolueert voortdurend. De overdraagbaarheid van het virus hangt af van de hoeveelheid levensvatbaar virus dat door een persoon wordt uitgestoten, het soort contact met anderen, de omgeving en welke overige maatregelen er zijn getroffen. Het virus kan zich via de mond of neus van een besmette persoon verspreiden in kleine vloeistofdeeltjes wanneer de persoon hoest, niest, zingt, zwaar ademt of praat. De deeltjes hebben verschillende groottes, variërend van grotere respiratoire druppeltjes tot kleinere aerosolen.

Het risico van drukke, slecht geventileerde ruimtes
Aerosoltransmissie kan plaatsvinden in drukke en onvoldoende geventileerde ruimtes, waar geïnfecteerde personen lange tijd doorbrengen. Het is daarom belangrijk om te zorgen voor voldoende schone lucht en inachtneming van de (hygiëne)maatregelen om het risico op COVID-19-infectie verminderen.

Hoe creëer je schone binnenlucht?
Door ventilatie wordt schone lucht ingebracht in een ruimte. Het algemene doel hiervan is ervoor te zorgen dat deze lucht gezond is om in te ademen. Gebouwventilatie heeft drie basiselementen: ventilatiesnelheid, luchtstroomrichting en luchtverdeling. Bij dit laatste onderdeel is het belangrijk dat luchtverontreinigende stoffen, die in elk deel van de ruimte worden gegenereerd, op een effectieve en efficiënte manier worden verwijderd.

De rol van luchtreiniging om voldoende schone lucht te genereren
Er zijn drie methoden die kunnen worden gebruikt om een ​​gebouw te ventileren: natuurlijke, mechanische en hybride (gemengde modus) ventilatie. Afhankelijk van de ruimte wordt in Nederland geadviseerd om een bepaalde ventilatievoud te hanteren; dit houdt in hoeveel keer per uur de totale lucht in een ruimte dient te worden ververst. Wanneer de ventilatiemogelijkheden niet voldoende zijn om deze benodigde hoeveelheid schone lucht te genereren, wordt geadviseerd mobiele luchtreinigers in te zetten om dit zogenoemde ventilatietekort op te vangen.

Het gevaar van vervuilde buitenlucht
Luchtverontreiniging buitenshuis is een groot probleem dat alle landen treft. Deze vervuiling veroorzaakt zowel in steden als landelijke gebieden naar schatting ongeveer 4 miljoen voortijdige sterfgevallen wereldwijd per jaar. Zonder de juiste maatregelen wordt de vervuilde buitenlucht via een ventilatiesysteem of open raam naar binnen gebracht. Luchtreinigers kunnen in dergelijke situaties ingezet worden om de schadelijke deeltjes uit de binnenlucht te filteren.

Stappenplan WHO om schone binnenlucht te creëren
Op basis van uitgebreid onderzoek heeft de WHO een stappenplan opgesteld om de binnenlucht in gebouwen te verbeteren. Voor meer informatie over de te nemen stappen verwijzen wij u door naar het rapport, dat via het plaatje onderin dit bericht gedownload kan worden.

Contact
Zoekt u hulp bij het realiseren van een gezonde werkomgeving? Wij zijn al ruim 45 jaar gespecialiseerd in het reinigen van diverse soorten vervuiling uit de binnenlucht. Uiteraard informeren onze adviseurs u graag over de mogelijkheden bij uw specifieke situatie. U kunt contact opnemen via request@euromate.com of bellen met Madiha Chay via 076-5789563.

Klik op het plaatje om het rapport te downloaden

 

PAS in sportschool

Lees Interacties