Skip links

Wat is ventilatie?

Wat is ventilatie?

Ventilatie of luchtverversing is het vervangen van de lucht in een ruimte, die om wat voor reden dan ook vervuild of verontreinigd is, door zuivere lucht. Het vervangen van de lucht kan op een natuurlijke manier of mechanisch gebeuren.

Wat is natuurlijke ventilatie?

Natuurlijke ventilatie is de aanvoer van verse lucht via ramen, kieren en roosters. Wanneer het mogelijk is om ramen open te zetten is dit een makkelijke manier van ventileren. Het is echter minder prettig wanneer de temperaturen buiten stijgen, dit in verband met tocht maar ook vanuit het oogpunt van energieverbruik voor verwarming. Verder is er niet in elke ruimte de mogelijkheid tot natuurlijke ventilatie, wanneer er bijvoorbeeld geen ramen in de ruimte aanwezig zijn zal de natuurlijke ventilatie nooit optimaal worden. Hieronder ziet u een voorbeeld van natuurlijke ventilatie: Groen is schone lucht, rood is vervuilde lucht.

Wat is natuurlijke ventilatie

Wat is mechanische ventilatie?

Mechanische ventilatie is de aanvoer van verse lucht en de afvoer van vervuilde lucht via een centraal systeem. Bij de installatie van het systeem wordt het ingesteld op het beoogde aantal mensen in het pand. Wanneer dit aantal door de jaren heen gegroeid is, kunt u zich voorstellen dat het aantal ingestelde luchtwissels* niet meer voldoende is. Het achteraf aanpassen van een mechanisch ventilatiesysteem is in de meeste gevallen een kostbare keuze. Hieronder ziet u een voorbeeld van ventilatie via een centraal mechanisch systeem: Groen is schone lucht, rood is vervuilde lucht.

Wat is ventilatie via een centraal systeem

*Wat is een luchtwissel?

Een luchtwissel is het vervangen van 100% van de lucht in een ruimte door verse lucht. Wanneer we het dus over twee luchtwissels per uur hebben dan bedoelen we dat er twee maal per uur 100% van de lucht vervangen wordt door verse lucht. Men spreekt dan ook wel van een ventilatievoud van twee.

 

Meer weten over gerelateerde onderwerpen? Klik hier voor circulatie en klik hier voor recirculatie.

Wat is natuurlijke ventilatie

Lees Interacties