Skip links

Wat is recirculatie?

Wat is recirculatie?

Recirculatie is het hergebruik van lucht. Lucht uit een ruimte wordt opnieuw ingeblazen via het centrale mechanische ventilatiesysteem zonder eerst gereinigd te worden. Het is dus geen schone of verse lucht.

Meer weten over gerelateerde onderwerpen? Klik hier voor ventilatie en klik hier voor circulatie?

Hieronder ziet u een voorbeeld van recirculatie: Groen is schone lucht, rood is vervuilde lucht.

Wat is recirculatie

Lees Interacties