Skip links

Wat is Lasrook?

Lasrook is een verzamelterm voor het mengsel van gassen, dampen en deeltjes dat vrijkomt bij lassen en aanverwante processen zoals slijpen, gutsen, schuren, solderen, thermisch snijden, etc. Een deel van deze gassen en dampen is toxisch.

Veel voorkomende gassen zijn helium (He), argon (Ar), ozon (O3), stikstofoxiden (NO, NO2), koolstofoxiden (CO, CO2) en in sommige gevallen fosgeen. De deeltjes en gassen in lasrook zijn zó klein dat ze bij inademing eenvoudig doordringen tot de longen. Inhalatie van lasrook kan daardoor ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.

Wat zijn de gevolgen van Lasrook?

Deze deeltjes en gassen zijn schadelijk voor de gezondheid en kunnen irritaties aan luchtwegen en ogen veroorzaken. Vooral in de opstijgende rookpluim komen hoge concentraties lasrook voor. Die pluim is overigens altijd groter dan je met het blote oog kunt zien. Wanneer werknemers aan deze rook worden blootgesteld lopen zij het risico stoffen in te ademen die onder meer schade aan de luchtwegen en vruchtbaarheidsproblemen kunnen veroorzaken of in sommige gevallen zelfs kanker. Het is dus van groot belang om de blootstelling aan lasrook te minimaliseren.

Wat zegt de Wetgeving over lasrook?
In 2017 is de Arbowet veranderd, sindsdien staat preventie en betrokkenheid van werkgevers én werknemers centraal. Zowel werkgevers als werknemers moeten ervoor zorgen dat er gezond en veilig gewerkt wordt. Naar schatting worden 400.000 mensen in Nederland dagelijks blootgesteld aan lasrook.
De wettelijke grenswaarde (voorheen MAC-waarde genoemd) voor lasrook is 1 mg/m³ voor 8 uur. Oftewel: de gemiddelde blootstelling aan lasrook mag op een 8-urige werkdag niet hoger zijn dan 1 mg/m³. Zonder de juiste maatregelen kan deze grenswaarde al snel worden overschreden.

Wat kunt u doen?

Om gezondheidsklachten te voorkomen is het belangrijk om zo snel mogelijk te voorkomen dat u blootgesteld wordt aan lasrook. Dit kunt u doen door:

  • Binnenruimten te voorzien van mechanische ventilatie.
  • Binnenruimten te voorzien van een luchtreiniger.
  • Verwijder verf, menie en vetresten voor u gaat lassen.
  • Adembescherming dragen (lashelm, stofkapje en overdrukhelm worden het meest gebruikt)

Hoe beoordeelt u de blootstelling aan lasrook?
De Verbetercheck Lasrook van “5x beter” is een digitaal instrument waarmee de blootstelling aan lasrook kan worden beoordeeld. Het werkt als een stoplichtmodel; groen betekent een veilige blootstelling, rood activeert gelijk een plan van aanpak met aanbevelingen. De Verbetercheck Lasrook is als Arbo-catalogus positief getoetst door de Inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie). (https://www.5xbeter.nl/lasrook/survey/intro.web)

Meer weten over lasrook of een gratis advies op locatie?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Lees Interacties