Skip links

Waarom is fijnstof een probleem?

Door mijn werk als adviseur voor schone lucht, kom ik veel bij bedrijven op bezoek die op de een of andere manier te maken hebben met stof. De grote vraag die mij altijd gesteld wordt is: Hoe gevaarlijk is fijnstof nu eigenlijk? Ik ben op zoek gegaan naar het antwoord.

Deeltjes kleiner dan 10 micrometer (µm) dringen bij inademing door in de luchtwegen. Fijnstof in de lucht kan daardoor leiden tot gezondheidsklachten en zelfs tot vroegtijdige sterfte. Epidemiologische studies wijzen uit dat in Nederland jaarlijks 2.300 tot 3.500 mensen vroegtijdig overlijden aan alleen al de acute gevolgen van blootstelling aan fijnstof. Op basis van de langetermijneffecten van chronische blootstelling aan fijnstof zouden in Nederland mogelijk zelfs 12.000 tot 24.000 mensen jaarlijks vroegtijdig overlijden.

Fijnstof is dus veel schadelijker is dan algemeen gedacht.

De Europese Unie heeft in 1999 twee luchtkwaliteitsnormen voor fijnstof (PM10) vastgesteld: een grenswaarde voor jaargemiddelde en een grenswaarde voor daggemiddelde fijnstofconcentraties. Internationaal geaccepteerde inzichten over de gezondheidseffecten van fijnstof, waaronder die van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), zijn in deze regelgeving vervat. De grenswaarden gelden Europabreed en zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving.

Hierbij een overzicht van de grenswaarden:
PM10: dagnorm 50 µg/m3 (max 35 keer overschrijden)
PM10: jaarnorm 40 µg/m3
PM2,5: jaarnorm 25 µg/m3
PM2,5: ECO1-norm 20 µg/m3

Helaas kom ik nog steeds veel bedrijven tegen die ver boven de bovenstaande norm komen. De eerste stap om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de lucht steeds beter wordt is het meten van de luchtkwaliteit. Wilt uw weten, hoe het staat met de luchtkwaliteit in uw bedrijf? Vul dan dit formulier in om GRATIS een Pure Air Scan voor uw organisatie aan te vragen.

Lees Interacties