Skip links

Urinelucht verwijderen, hoe pak je dat aan?

urinelucht verwijderen

Urinelucht. Vervelend en het komt regelmatig voor bij specifieke locaties (o.a. toilet). Het kan ook bij mensen voorkomen en dat is laster. Het bespreken van een vervelende urinelucht zit nog altijd in de taboesfeer. In werksituaties komt het vooral en vaak in de zorgsector voor. Het is ongemakkelijk voor de patiënten, personeel en bezoekers. Er zijn gelukkig diverse oplossingen.

Incontinentie bij patiënten in de zorg

Incontinentie bij ouderen en zieken (patiënten) in de zorg ontstaat doordat spieren slapper worden. Hierdoor is het voor urine gemakkelijker om te ontsnappen. Dat kan gaan om kleine of grote hoeveelheden. Soms is de patiënt zich er niet eens van bewust. Is die dat wel dan draagt hij/zij incontinentiemateriaal dat de urine kan opnemen. Het spreekt voor zich dat wanneer incontinentiemateriaal verzadigd is met urine er een hevige urinelucht vanaf zal komen. Belangrijk is dan ook om het materiaal regelmatig te verwisselen.

Verversing van incontinentiemateriaal

In de zorg wordt door het personeel getracht regelmatig het incontinentiemateriaal te verversen. Dit is door tijdgebrek of beperkt aanwezig personeel niet altijd mogelijk en dat zorgt ervoor dat de urinegeur zich makkelijk kan verspreiden in de patiëntenkamer. Vervelend voor de patiënt zelf, bezoekers en uiteindelijk ook voor het personeel! Om dit te voorkomen is regelmatige verzorging van de patiënt dus een vereiste.

Opslag van incontinentiemateriaal

Een ander probleem dat zich voor kan doen zijn de afvalcontainers met vuil incontinentiemateriaal. Tijdens de zorgrondes langs patiënten staan deze afvalcontainers ergens op de gang en staan ook vaak open. Het spreekt voor zich dat de opeenstapeling van incontinentiemateriaal daar voor een hevige urinelucht zal. Personeel, patiënten en bezoekers zullen dit als hinderlijk ervaren.

Het openen van de ramen zou een optie kunnen zijn maar gebouwen zijn tegenwoordig dusdanig gebouwd dat het lastig is om op die wijze het pand te luchten van hinderlijke geuren zoals: urinelucht. Anderzijds is het openen van ramen riskant voor patiënten.

Op het moment dat de zorgmedewerker zijn rondje heeft gemaakt zal de afvalcontainer op een speciale plaats (depot) worden gezet. Vaak is dit binnen, aan het einde van de gang. Met als resultaat dat daar een vreselijke lucht zal hangen. Het buiten plaatsen van de container zou een betere optie zijn, maar dat is organisatorisch of bouwtechnisch niet altijd mogelijk. De container wordt meestal één of tweemaal per dag door de afvaldienst meegenomen en afgevoerd. Dat betekent dus dat de inhoud van de container gaat broeien en voor een urinelucht zorgt.

Hoe urinelucht in de zorg oplossen?

Ervan uitgaande dat in de zorgsector gebruikt gemaakt wordt van afvalcontainers zijn er twee dingen heel belangrijk:

  1. Maak gebruik van afvalcontainers die tijdens het maken van de ronde ‘af te sluiten zijn’. Dit voorkomt in ieder geval een achterblijvende urinelucht in de gangen of patiëntkamers;
  2. De tijdelijke opslagplaats van de container (einde van gang) zorgt voor stankproblemen en dus moet er worden gedacht aan het verfrissen van de lucht. Het toevoegen van een geurtje (maskeren) is niet aan te raden vanwege oliën die daar neerstrijken (hygiëneproblemen) en allergieën. Wat wel werkt is het plaatsen van een luchtreiniger met geurvreter. Dat is een apparaat dat de lucht opzuigt, reinigt en reukloos terugblaast;

De oplossing om urinelucht te verwijderen is dus een combinatie van maatregelen waarbij luchtreiniging het meest effectief is. Qua filtertype gebruiken we een filter met actief kool. Dit zorgt namelijk voor de opname van gassen en geuren.

Euromate is marktleider in de zorg voor het oplossen van geurproblemen. Enkele voorbeelden zijn Florence, Parnassia, HVO Querido, HWW Zorg, Patyna,..enz. Wenst u ook een vrijblijvend bezoek van Euromate om een geurprobleem bij u op het werk te verwijderen? Neem dan contact met ons op, klik hier.

Lees Interacties