Skip links

Uitleg van begrippen omtrent ventilatie

Uit onderzoek blijkt dat veel gebouwen niet voldoen aan de ventilatie-eisen van het Bouwbesluit. Laat staan aan de verhoogde eisen om een ruimte coronaproof te maken. Er bestaan veel vragen over de verschillende onderwerpen die hieraan gerelateerd zijn, namelijk ventilatie, circulatie, recirculatie en luchtreiniging.

Wat is ventilatie?

Ventilatie of luchtverversing is het vervangen van de lucht in een ruimte, die om wat voor reden dan ook vervuild of verontreinigd is, door zuivere lucht. Het vervangen van de lucht kan op een natuurlijke manier of mechanisch gebeuren.

Boven: Hiernaast ziet u een voorbeeld van ventilatie via ramen/kieren: Groen is schone lucht, rood is vervuilde lucht.

Onder: Hiernaast ziet u een voorbeeld van ventilatie via een centraal mechanisch systeem: Groen is schone lucht, rood is vervuilde lucht.

Wat is luchtcirculatie?

Luchtcirculatie is de beweging van lucht in een ruimte. Het synoniem hiervoor is luchtstroming. Hiernaast ziet u een voorbeeld van luchtcirculatie: Geel is lucht welke in de ruimte beweegt.

Wat is recirculatie?

Recirculatie is het hergebruik van lucht. Lucht uit een ruimte wordt opnieuw ingeblazen via het centrale mechanische ventilatiesysteem zonder eerst gereinigd te worden. Het is dus geen schone of verse lucht. Hiernaast ziet u een voorbeeld van recirculatie: Groen is schone lucht, rood is vervuilde lucht.

Wat is luchtreiniging?

Luchtreiniging is lucht uit een ruimte recirculeren door het te reinigen met een luchtreiniger. Bij het gebruik van een goede luchtreiniger gaat 100% van de aangezogen lucht ook echt door het filterpakket heen en wordt deze lucht tot wel 99,95% gereinigd van allerlei vervuilde deeltjes. Hiernaast ziet u een voorbeeld van luchtreiniging: Groen is schone lucht, rood is vervuilde lucht.