Skip links

Triest! Waar zijn onze ridders voor de kwaliteit van binnenlucht?

Vandaag las ik het bericht dat Milieudefensie op woensdag 23 augustus een kortgeding tegen de Nederlandse Staat aanspant voor gezonde lucht. Milieudefensie eist dat de overheid zo snel mogelijk maatregelen neemt om de lucht gezonder te maken en in ieder geval volledig te laten voldoen aan de Europese luchtkwaliteitsnormen.

Tienduizenden doden
De reden is simpel: Iedere dag ademen we in Nederland ongezonde lucht in, met jaarlijks tienduizenden ernstig zieken en duizenden sterfgevallen tot gevolg.

Luchtvervuiling leidt tot ernstige aandoeningen
Al jaren is bekend dat luchtvervuiling leidt tot ernstige aandoeningen, zoals chronische longziekten, hart- en vaatziekten en longkanker. Recente wetenschappelijke studies laten zien dat luchtvervuiling ook zorgt voor onder andere leerachterstanden, slaapproblemen, dementie en een verminderende werking van antibiotica. Er wordt steeds meer bekend over zeer kleine vervuilende deeltjes welke tot diep in de bloedbaan en de hersenen doordringen en op veel verschillende plekken schade aanrichten. Anne Knol van Milieudefensie; ”Deze informatie maakt onze zaak voor gezonde lucht des te urgenter”

“Binnenlucht” strijders
Maar waar zijn onze ridders, onze strijders, onze defensie voor wat de kwaliteit van “binnenlucht”? Luchtmetingen wijzen uit dat de luchtkwaliteit binnen kantoren, scholen maar zeker ook de industrie vaak nog veel slechter is. Soms is slechte ventilatie de oorzaak maar nog veel vaker maakt het productieproces dat fijnstof zich binnen panden ophoopt. Met allerlei negatieve zaken tot gevolg. In deze lucht zijn wij soms wel acht uur per dag aan het werk.

Concrete binnenlucht acties
Net als de landsadvocaat steek ook ik de hand uit om met Milieudefensie na te denken over concrete acties. Ik ga daarbij verder dan de buitenlucht alleen. Ik kijk ook naar binnen. Naar de binnenlucht van uw en mijn werkplek.

Uitspraak
Voor geïnteresseerden: De uitspraak van de rechter komt op 7 september. En wilt u niet wachten. Aan de kwaliteit van ook uw binnenlucht valt iets te doen. Laat de binnenlucht filteren binnen uw organisatie want daarmee voorkom je ziektes van je personeel en verhoog je de arbeidsproductiviteit. Vaak zonder de buitenlucht extra (emissie) te belasten.

Ik ben benieuwd.

Joes van Hees
Adviseur industriële (fijn)stofreductie
T +31 (0)6 122 81 520
F +31 (0)76 5789 599
E joes.van.hees@euromate.com

Ridders voor de kwaliteit van binnenlucht

Lees Interacties