Skip links

TNO Rapport: Hoe gezond is de lucht in je slaapkamer, klaslokaal of kantoor?

Vorige week heeft TNO in opdracht van het Longfonds een literatuuronderzoek naar buiten gebracht over de kwaliteit van binnenlucht. Conclusie: Een luchtreiniger heeft positieve effecten op meerdere vlakken!

Euromate kan helpen bij het reinigen van de binnenlucht. Onze professionele luchtzuiveraars zorgen er voor dat de lucht continu wordt ontdaan van vervuilende stoffen. Neem gerust contact met ons op voor vrijblijvend advies.

Lees hieronder een samenvatting van wat de feiten en gevolgen zijn van vervuilde binnenlucht.

Slaap en productiviteit
In bijna de helft van de Nederlandse woningen is in de hoofdslaapkamer gedurende gemiddeld 21 uur per week de concentratie deeltjes in de lucht hoger dan 1200 deeltjes per kubieke meter. Volgens de Gezondheidsraad duidt dit op onvoldoende luchtverversing. Concentraties kunnen zelfs 3500 deeltjes per kubieke meter overschrijden zonder dat bewoners interventies plegen, bijvoorbeeld het openen van ramen. Uit exploratief onderzoek blijkt dat onvoldoende ventilatie van slaapkamers tot slaapverstoring kan leiden en tot 3% productiviteitsverlies op de volgende dag. In Nederland is in de meeste nieuwbouwwoningen het ventilatiesysteem niet op orde. Het verbeteren van de ventilatie in met name de slaapkamers vergt in veel woningen installatietechnische aanpassingen die niet eenvoudig door de bewoner zelf zijn uit te voeren.

PM2.5 fijnstof
In gebouwen doet de gemiddelde Nederlander 90% van de blootstelling aan fijnstof op, waarvan 80% in woningen, met een piek rondom het koken. 10 tot 30% van de ziektelast ten gevolge van fijnstof afkomstig van deeltjes die in het binnenmilieu zijn geproduceerd. PM2.5 is het belangrijkste gezondheidsrisico ten gevolge van binnenmilieu factoren. Binnenbronnen van PM2.5 worden geassocieerd met reductie van de longfunctie van COPD patiënten. Uit een studie onder 101 Nederlandse woningen is naar voren gekomen dat in minimaal 1 op de 6 woningen in de woonkamer/keuken de PM2.5 fijnstofconcentratie jaargemiddeld boven de WHO advieswaarde is. Deze concentratie wordt, gemiddeld genomen, voor de helft veroorzaakt door fijnstof uit de buitenlucht. De andere helft is afkomstig van binnenbronnen. In de onderzochte woningen kwam dat voornamelijk door bakken en braden en stoken (kaarsen, openhaarden, kachels). Rokers zijn ook een zeer vervuilende binnenbron. In woningen met natuurlijke toevoer is dergelijke centrale filtering niet mogelijk en dan dient in elk woonvertrek een luchtreiniger te worden geplaatst.

Koken op gas
Koken op gas veroorzaakt naast ultrafijnstof ook stikstofdioxide (NO2) emissies en is volgens de WHO geassocieerd met 20% meer luchtwegklachten bij kinderen. Laboratorium- en veldmetingen laten sterk verhoogde NO2 concentraties zien met koken op gas. Aangezien momenteel in Nederland 50% van de verkochte afzuigkappen als recirculatieafzuigkap wordt verkocht, waarvan het koolfilter binnen enkele weken gebruik minder dan 20% NO2 afvangt, is koken op gas met name in luchtdichte woningen waar te weinig wordt geventileerd een punt van zorg. Luchtreinigers kunnen hierbij helpen.

Vocht en schimmel
10% van de woningen heeft meer dan circa 0,8 m2 schimmel in woonkamer en slaapkamer. In 41% is schimmel in de badkamer aanwezig. Schimmel in de woonkamer en slaapkamer geven het meeste kans op gezondheidsrisico vanwege de langere verblijfstijd in deze vertrekken. Vocht en schimmel veroorzaken 11% van de binnenmilieu gerelateerde ziektelast.

Lagere productiviteit door slechte luchtkwaliteit in kantoren
In kantoren heeft 34% van de medewerkers last van droge ogen, mogelijke oorzaak is de nabijheid van een drukke weg. 37% van de kantoormedewerkers hebben klachten hebben over de luchtkwaliteit. Voor kantoren wordt 1 – 3% prestatieverbetering bereikt per 10 liter/s per persoon toename van de ventilatie. Uit onderzoek blijkt dat activiteiten naar een dysfunctioneel niveau zakken na verloop van tijd. Het is mogelijk om prestaties te verhogen door met een stand-alone luchtreiniger de lucht te filteren.

Ziekteverzuim en prestaties in scholen in relatie met ventilatie
Uit onderzoek blijkt dat in 80% van de Nederlandse scholen de ventilatie ondermaats is en 45% van de leerkrachten vind het ’s zomers te warm. Verhoging van de hoeveelheid ventilatie met 1 l/s per leerling verbetert de leerprestaties, waardoor het slagingspercentage met 3% stijgt. Een verhoging van 1000 deeltjes per kubieke meter ten opzichte van de buitenlucht concentratie is geassocieerd met een ziekteverzuim verhoging van de leerlingen met 0,5 tot 0,9%. Naast ventilatie speelt oververhitting ook een belangrijke rol in scholen. Volgens onderzoek kan door gecombineerde effecten de leerprestatie met 30% verminderen.

Meer informatie?
Voor advies neemt u gemakkelijk contact met ons op. In onze andere blogs leest u nog veel meer over luchtreiniging.

Lees Interacties