Skip links

Het Kennemer Gasthuis is een ziekenhuis met een rijke historie. Al ruim 400 jaar gevestigd in Haarlem. Het ziekenhuis heeft twee locaties: Noord en Zuid. Locatie Zuid heeft poliklinieken. Daarnaast bevinden de verpleegafdelingen, operatiekamers en diverse laboratoria zich op dit complex. Op deze plek zit ook de raad van bestuur en het management.

DE UITDAGING

Op de afdeling Cardio (4e verdieping) worden oa. pacemakers geïmplanteerd. Op deze afdeling had men last van een ondefinieerbare stank. Om deze stankoverlast op te lossen zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd inclusief uitgebreide (soms erg dure) rapporten. Er is gekeken naar o.a. het riool en eventuele bouwkundige lekkages. Daarnaast is de lucht afgevangen en onderzocht zodat men een duidelijk beeld kreeg wat er precies in de lucht zit. Uiteindelijk bleek dat de stankoverlast werd veroorzaakt door de stoma-afdeling. Deze afdeling ligt recht boven de afdeling cardiologie. Doordat de lucht die de stankoverlast veroorzaakte zwaarder is dan gewone lucht en ramen vaak op staan kwam deze lucht met stankoverlast op de afdeling cardiologie terecht. Cees Kors is sinds 8 jaar Teamcoördinator Techniek in het Kennemer Gasthuis. De techniekafdeling wordt gevormd door 17 personen. “Problemen proberen we zoveel mogelijk intern op te lossen. Hierbij staat de beleving van onze medewerkers centraal. Euromate was bij ons al bekend doordat we al meerdere luchtreinigers hebben; in de rookruimtes en op de afdelingen Dermatologie en Plastische Chirurgie. Ook hebben we rokers buiten gefaciliteerd met outdoor rookcabines. Toen het stankprobleem zich voordeed op de afdeling Cardio hebben we een test gedaan met een nieuwe luchtreiniger met CarbonMax-filter De luchtreiniger lost ongeveer 75% van het stankprobleem op. De andere 25% wordt gerealiseerd door een goed luchtbehandelings-systeem en de discipline van het personeel.”

DE OPLOSSING

Tijdens een afspraak waarbij de kennismaking met de VisionAir CarbonMax centraal stond, is bovenstaand probleem besproken. Dit was de basis voor een test van een maand met een VisionAir1 CarbonMax op de stoma-afdeling. Cees Kors is er van overtuigd dat het probleem bij de bron moet worden aangepakt. Daarnaast is alles op het gebied van luchttechniek, dat geheel in eigen beheer verzorgd wordt, goed onder controle. Na de testperiode waren er geen klachten meer. Dit werd o.a. duidelijk doordat de medewerkers een enquêteformulier hebben ingevuld waarop zij aan konden geven of de stank was verdwenen. Tijdens de testperiode is een goede samenwerking geweest tussen Euromate en Kennemer Gasthuis. Daarnaast zijn de medewerkers betrokken bij dit project. Zo is aan de medewerkers duidelijk gemaakt dat:

• De stankoverlast werd veroorzaakt door een hoger gelegen afdeling
• Discipline draagt bij tot het oplossen van het probleem: Dranger op de deur, ramen dicht en capaciteit van de spoelruimte kwam aan de orde waardoor er een tweede stekenspoeler is aangeschaft.

Nu is er een half jaar gepasseerd en zijn er geen klachten meer. Alle medewerkers hebben het gevoel serieus te worden genomen. De technische afdeling draagt bij aan de oplossing. Het stankprobleem wordt voor 80% door de luchtreiniger weggenomen. Het bestaande luchtbehandelingssysteem (ventilatie zesvoudig bij aan- en afvoer van lucht) en de discipline van het personeel zorgt voor de rest.

PRODUCTFEITEN

Producten: 1 x VisionAir1 CarbonMax tegen geuroverlast
Onderhoud: 2 x per jaar vervanging CarbonMax filter

“De luchtreiniger lost ongeveer 75% van het stankprobleem op. De andere 25% wordt gerealiseerd door een goed luchtbehandelings-systeem en de discipline van het personeel.”

“Nu is er een half jaar gepasseerd en zijn er geen klachten meer.”

De heer C.A. Kors, Teamcoördinator Techniek

VISIONAIR

De VisionAir luchtreiniger van Euromate verbetert de kwaliteit van de binnenlucht aanzienlijk. Daarnaast wordt de lucht gerecirculeerd. Vervuilde binnenlucht wordt gereinigd en schone lucht wordt opnieuw de ruimte ingeblazen. Zo gaat er geen kostbare verwarmde of gekoelde lucht verloren.

Kenmerken van de VisionAir:
• Effectieve oplossing voor geuroverlast, veroorzaakt door vervuilde lucht afkomstig van de stoma-afdeling.
• Stand-alone oplossing.
• Goede aanvulling op het bestaande luchtbehandelingssysteem en overal toepasbaar.
• Continue oplossing tegen geuroverlast.
• Milieuvriendelijk, geen toevoeging van chemische stoff en.
• Onderhoudsabonnement garandeert een altijd, optimaal functionerend apparaat.
• Geavanceerd ontwerp, past goed in ieder interieur.

Het moderne design van de VisionAir past in ieder interieur. Bovendien maakt de luchtreiniger weinig geluid en is zeer gebruiksvriendelijk. Om een extra frisse geur door de ruimte te verspreiden, kunnen de luchtreinigers worden uitgerust met FreeBreeze geurpatronen.

Meer weten?
Als u het formulier hiernaast invult nemen we op werkdagen binnen 24 uur contact met u op