Skip links

De woonvoorziening Varikstraat in Amsterdam Zuid-Oost biedt plaats aan drugverslaafden met psychiatrische problematiek, zogeheten dual diagnosis cliënten. De woonvoorziening streeft ernaar deze mensen zo normaal en stabiel mogelijk te laten wonen binnen de voorziening. Dit met als doel de bewoners een stevigere positie in de samenleving te geven en zaken die naast hun verslaving belangrijk zijn ook te kunnen verwezenlijken. Om deze doelen te behalen werken wordt er nauw samengewerkt met de GGD en met de GGZ die wekelijks langskomen en aanschuiven bij een overleg.

DE UITDAGING

De 14 bewoners die inpandig op locatie Varikstraat wonen, hebben allemaal een dubbele diagnose en worden 24 uur per dag begeleid. Een cliënt met een dubbele diagnose heeft gelijktijdig last van misbruik en/of afhankelijkheid van alcohol of drugs en een psychiatrische stoornis. De woonkamer op locatie Varikstraat is de centrale plek binnen het gebouw waarin onze cliënten samenkomen om te ontspannen, tv kijken of een sigaret te roken. Bewoners hebben toestemming om op hun kamer te roken, maar voor het overzicht en het bevorderen van de sociale integratie is een centrale rookvoorziening heel belangrijk. De kwaliteit van de binnenlucht is door het hoge aantal rokers (99% van de mensen binnen deze locatie rookt) en de rook- en geuroverlast die daarmee gepaard gaat, een punt van aandacht met het oog op de gezondheid van zowel de bewoners als het personeel. Jasper de Leth: “Het samen nadenken over het probleem en daarbij de behoeften van zowel bewoners als personeel centraal stellen is een belangrijk onderdeel van het traject geweest. Sinds de ingebruikname van de rookcabine is de overlast die het roken veroorzaakte significant afgenomen en is het aangenamer om in de woonkamer te zijn.”

DE OPLOSSING

“Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden van onze cliënten vinden we het niet gepast om hen het roken te verbieden, maar we moeten als zorgorganisatie toch ook naar de gezondheidsaspecten kijken. Niet alleen voor de bewoners maar ook voor het personeel dat echt last van de slechte luchtkwaliteit heeft”, aldus Jasper de Leth: “De ruimte was reeds voorzien van een VisionAir2 luchtreiniger, maar de overlast bleef omdat er in de ruimte ook echt geleefd en door ons personeel ook gewerkt wordt.” Om de rook wat directer af te kunnen vangen ging de facilitaire dienst op zoek naar alternatieven. Die zoektocht resulteerde na een proefperiode in een plaatsing van een Smoke ‘n Go Mezzo rookcabine in de woonkamer. Door het design en de transparantie van de cabine blijft er een gevoel bestaan dat je onderdeel uitmaakt van de ruimte. Dat was naast de goede werking van de rookcabine doorslaggevend. Smoke’n Go Rookcabine Een rookcabine kan uitkomst bieden wanneer er geen mogelijkheid is om een ruimte toe te wijzen als rookruimte. Met het plaatsen en het toewijzen van een rookcabine als rookkamer lost u dat ruimteprobleem op.

PRODUCTFEITEN

Producten: Smoke ‘n Go Mezzo
Onderhoud: 4x per jaar

“Sinds de ingebruikname van de rookcabine is de overlast die het roken veroorzaakte significant afgenomen en is het aangenamer om in de woonkamer te zijn.”

“Het automatische start-/stopsysteem zorgt ervoor dat reiniging van de lucht alleen plaats vindt wanneer iemand fysiek aanwezig is in de cabine. Dit bespaart energie.”

de heer Jasper de Leth, teammanager HVO-Querido

SMOKING CABIN

Euromate’s vrijstaande, modulaire rookcabine kan overal geïnstalleerd worden. Binnen uw kantoor, in een gang, bij een coffee-corner of in een openbaar gebied. Dankzij een uniek filtersysteem verwijdert de cabine niet alleen tabaksrook, maar verbetert ook de algehele binnenluchtkwaliteit door recirculatie van omgevingslucht.

Kenmerken van de Smoking Cabin:
• Effectieve filtering van tabaksrook; 99,9% van alle schadelijke
• gassen en deeltjes die afkomstig zijn
• uit tabaksrook, zoals nicotine en formaldehyde
• Bronafzuiging en direct filtering van tabaksrook
• Transparant en robuust design
• Geurloze asbak voor duizenden sigarettenpeuken
• Push-pull systeem in de cabine zorgt dat alle tabaksrook niet in de hoeken blijft hangen maar richting het luchtrooster wordt geblazen

De rookcabines passen stijlvol in elke omgeving dankzij het elegante ontwerp. De transparante wanden zijn gemaakt van veiligheidsglas. Dat biedt rokers een plezierige en open omgeving, waarin zij zich niet buiten- of opgesloten voelen.

Meer weten?
Als u het formulier hiernaast invult nemen we op werkdagen binnen 24 uur contact met u op.