Skip links

Discom is een allround specialist die in een tijdsbestek van ruim veertig jaar haar werkterrein heeft verbreed van leverancier van geluiddempers tot allround-specialist in uitlaatgassensystemen. Uitlaatgassensystemen moeten aan steeds strengere eisen voldoen. Geluidsbeperkende maatregelen worden aangescherpt. Bovendien stellen overheden nieuwe normen vast voor de emissie van verontreinigende gassen. In weer andere gevallen wilt u warmte hergebruiken uit uitlaatgassen. Discom is specialist in de integratie van verschillende technieken en technologieën. Het leveren van maatwerk uitlaatgassensystemen verzorgd Discom met name in de maritieme sector, energiesector en de industrie. Het ideale systeem is telkens weer anders waarbij veel aspecten een rol spelen.

DE UITDAGING

Bij Discom worden de werkzaamheden uitgevoerd in drie verschillende hallen, waarvan er twee aan elkaar gekoppeld zijn. Door de diverse las- en slijpwerkzaamheden ontstaat er veel luchtvervuiling in de vorm van fijnstof. Het inademen is niet alleen slecht voor de gezondheid van de medewerkers. Gedurende de week komt overal wel stof op te liggen. Daardoor ontstaan er problemen met lasmachines en de besturing hiervan. De las-, snij- en slijpdampen die bij de werkzaamheden vrijkomen kunnen daarbij ook erg schadelijk zijn voor de gezondheid van de medewerkers. Met name in de winter, wanneer de deuren van de werkplaats dicht blijven, was het voor één van de medewerkers onmogelijk om achterin de hal werkzaamheden te verrichten vanwege luchtwegproblemen.

DE OPLOSSING

De werkplaatsen bij Discom zijn ruim opgezet. De hallen zijn hoog en medewerkers staan niet dicht op elkaar te werken. Er wordt ook gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen. Echter streeft Discom ernaar om het beter te doen; zo werd ook besloten om de luchtkwaliteit te optimaliseren. Dick Stoorvogel, senior adviseur bij Euromate, heeft een luchtmeting gedaan en daarna een advies uitgebracht. In eerste instantie zijn twee (aan elkaar gekoppelde) hallen voorzien van vier HF luchtreinigers. De luchtmeting na installatie toonde aan dat het streven naar een luchtvervuiling reductie van 60-70% was behaald. Hierna zijn twee extra luchtreinigers aangeschaft voor de derde hal waar RVS wordt verwerkt. Discom heeft ook een vestiging in Roemenië waar de werkplaats inmiddels is voorzien van HF luchtreinigers. De rook die daar in de lucht zweef is verdwenen èn dat wordt gewaardeerd door het personeel. De keuze voor deze luchtreinigers was zeker voor één van de medewerkers met COPD een welkome oplossing. Nu de luchtkwaliteit zoveel beter is geworden kan hij zich in alle delen van de hal weer begeven zonder klachten van benauwdheid te krijgen.

PRODUCTGEGEVENS

Producten: 6x HFE-25 + SFM-25.
Onderhoud: 4x per jaar.

“Onze doelstelling van een luchtvervuiling reductie van 70% is behaald. Wij zijn erg tevreden met dit resultaat!”

“Onze eerste prioriteit zijn onze medewerkers. Wij verwachten dat de keuze voor deze luchtreinigers ook zal bijdragen aan het terugdringen van ons ziekteverzuim. Daarbij merken wij ook dat er veel minder stof op onze machines komt wat kan resulteren in minder machineuitval.”

De heer Paul Groeneweg - Teamleider productie

HFE-25 / SFM-25

Euromate biedt een zeer effectief en efficiënt systeem voor de filtratie van stofdeeltjes. Dit systeem heeft ook geen enkel probleem met lasrook en olienevel. De elektrostatische filtereenheid is het belangrijkste kenmerk van dit systeem.

Kenmerken van de luchtreiniging van Euromate
• Aanzienlijk minder storingen en lagere onderhoudskosten aan machines, omdat het fijnstof uit de lucht wordt verwijderd.
• De vermindering van las- en slijpdeeltjes zorgt voor een comfortabele en gezonde werkomgeving.
• Energiebesparend – stof dat door ventilatie uit de lucht wordt verwijderd en naar buiten wordt geleid, veroorzaakt hoge energiekosten omdat de verwarmde lucht verloren gaat en de verse lucht opnieuw moet worden verwarmd. De HFE-eenheid filtert volgens het recirculatieprincipe. De reeds verwarmde lucht circuleert en kan weer omlaag worden geleid. Dit bespaart verwarmingskosten.
• Vanwege het milieu en de kosten ging de voorkeur uit naar herbruikbare en te reinigen elektrostatische filters.

Meer weten?
Als u het formulier hiernaast invult nemen we op werkdagen binnen 24 uur contact met u op