Skip links

Nature.com: waarom binnenruimtes nog steeds hotspots zijn voor COVID-19

Al maandenlang wordt het besmettingsrisico in slecht geventileerde binnenruimtes gebagatelliseerd door de Nederlandse overheid. In een interview werd onlangs wederom door de minister van VWS aangegeven dat ventilatie van ondergeschikt belang is in de strijd tegen corona. Er wordt vaak verwezen naar het Bouwbesluit, terwijl hierin geen aandacht is voor de verspreiding van virussen zoals COVID-19. Deze houding is voor diverse experts onbegrijpelijk.

Ook advies WHO niet voldoende
De WHO heeft op 1 maart een advies uitgebracht voor betere ventilatie in combinatie met luchtreiniging. Volgens Nature.com zijn verschillende wetenschappers in binnen- en buitenland het erover eens: dit advies komt veel te laat en is volgens sommigen niet duidelijk en concreet genoeg. Volgens deze experts is de ‘airborne’ route namelijk dé belangrijkste verspreidingsroute van het virus. Zolang hiervoor onvoldoende aandacht is, wordt er geen actie ondernomen en loopt een groot deel van de bevolking zoals schoolkinderen, kantoormedewerkers en bewoners van instellingen onnodig een groot risico.

Schone binnenlucht van levensbelang
Er zou dus veel meer benadrukt moeten worden dat goede ventilatie in combinatie met luchtreiniging noodzakelijk is. Zoals in verschillende landen al het geval is, zou er een subsidie gegeven kunnen worden bij de aanschaf van mobiele luchtreinigers. Het is wel belangrijk dat daarbij goed advies wordt gegeven, zodat er geen sprake is van schijnveiligheid. Van belang zijn onder andere het aantal mensen dat in een ruimte verblijft, de bestaande ventilatiemogelijkheden, de oppervlakte van de ruimte en de activiteiten die er plaatsvinden.

Kom in actie voor een gezonde (werk)omgeving
Wilt u wél actie ondernemen en meer weten over de mogelijkheden voor luchtreiniging in uw bedrijf of instelling? Neem dan contact op met onze adviseur Madiha Chay via 076-5789563 of stuur een mail naar request@euromate.com.

Lees Interacties