Skip links

Luchtvervuiling nog gevaarlijker dan gedacht

Bijna overal ter wereld wordt men blootgesteld aan ongezonde niveaus van luchtvervuiling. Ook in ons eigen land is de kwaliteit van de lucht inmiddels nergens meer gezond te noemen. Nieuwe studies tonen aan dat slechte luchtkwaliteit veel schadelijker is voor de mens dan lange tijd werd aangenomen.

Luchtvervuiling blijkt zelfs in kleinere hoeveelheden schadelijk te zijn voor de volksgezondheid. Het langdurig in contact komen met en inademen van onder andere fijnstof, stikstofdioxide en koolstof veroorzaakt hart- en vaatziekten, luchtwegaandoeningen en zelfs longkanker.

Nieuwe advieswaarden

Naar aanleiding van deze nieuwe inzichten heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de aanbevolen grenswaarden voor zes verontreinigende stoffen in de lucht verlaagd. In totaal overlijden er volgens de WHO jaarlijks wereldwijd 7 miljoen mensen vroegtijdig aan de gevolgen ervan, wat te vergelijken zou zijn met de dodelijke effecten van roken en obesitas.

Het gaat om een flinke aanscherping, vooral als het gaat om vervuiling door stikstofdioxide, een stof die vrijkomt bij verbrandingsprocessen, zoals bij een rijdende auto. In het nieuwe advies liggen de waarden voor met name stikstofdioxide en superfijnstof stukken lager. Een kubieke meter lucht mag nog maar 10 microgram stikstofdioxide, 15 microgram fijnstof en 5 microgram superfijnstof bevatten om als gezond te worden aangemerkt.

De eerdere norm was 40 microgram stikstofdioxide per kubieke meter. Het aangescherpte advies moet het aantal doden door luchtvervuiling tegengaan.

Gezondheidswinst door schonere lucht

Neergedaald (fijn)stof is niet alleen buiten, maar ook binnen in gebouwen terug te vinden. Dit plaatst het openzetten van een raam voor ‘frisse lucht’ in een ander perspectief. Ook bij scholen en bedrijven dichtbij industrieterreinen of snelwegen worden grote hoeveelheden ongezonde fijnstof naar binnen gebracht.

Tijd om (fijn)stof op een gemakkelijke en effectieve manier te minimaliseren! Onze (mobiele) luchtreinigers filteren continu vervuiling zoals fijnstof uit de lucht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via +31 76 578 9567 of via request@euromate.com.

Lees Interacties