Skip links

Klimaatverandering – 2015 een jaar van omdenken

In de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw kwamen klimatologen tot de conclusie dat de aarde opwarmt. Al snel werd een verband ontdekt tussen deze opwarming en de toename van CO2 in de atmosfeer. Bij ongewijzigd beleid zal onze aarde voor onze kleinkinderen mogelijk onbewoonbaar worden. Er moet iets gebeuren.

De VN riep in November 2015 een conferentie in Parijs bijeen. De doelstellingen van de conferentie kwamen neer op een verlaging van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen in combinatie met een controleproces.

Het goede nieuws is dat de conferentie geslaagd is. De belangrijkste resultaten zijn als volgt: De wereldwijde stijging van de temperatuur moet in 2100 beperkt zijn tot 2°C vergeleken met het niveau van vóór de opkomst van de industrie. Er wordt gestreefd om die stijging met 2°C te verlagen tot 1,5 graad.

De eerste smog-free tower in Nederland?

De kunstenaar Daan Roosegaarde weet op een bijzondere manier de aandacht voor het probleem te trekken. In Rotterdam bouwt hij een smog-free tower om de luchtvervuiling aan te pakken. Van de “gewonnen” stof maakt hij sieraden.

Druppels op de gloeiende fijnstof plaat

Euromate heeft dit jaar zijn export naar China van de Grace luchtreiniger op het hoogste niveau ooit zien staan. Klaarblijkelijk een druppel op de gloeiende fijnstof plaat. We weten dat we de oorzaak niet met de Grace kunnen weghalen. Maar zolang de luchtvervuiling niet opgelost kan worden, bieden onze luchtreinigers verlichting voor het binnenklimaat.

Gelukkig, zien we grote veranderingen. Mensen worden zich bewuster van van de vervuiling om zich heen. De conferentie in Parijs was een eerste belangrijke stap.

Lees Interacties