Skip links

Is schone lucht ook voor uw medewerkers een recht ? – Blog van Joes van Hees

industriele luchtreiniger

Op 7 april (World Health Day) stonden vele mensen in de wereld even stil bij de gezondheid van en op onze aarde. Dit feit is voor ons een reden om het recht van mensen op schone lucht op het werk belichten. Anno 2017 leven we in een dichtbevolkte, vervuilde wereld. De snelle industrialisatie van onze planeet heeft een enorm effect op ons mensen en de manier waarop we leven en werken. Bovendien wordt het meer en meer duidelijk dat er een groot verband bestaat tussen de neveneffecten van productieprocessen en de wereldwijde ziekte- en sterftecijfers. Helaas is de actuele focus van de overheden voornamelijk gericht op de vermindering van de luchtvervuiling van de buitenlucht. Eigenlijk vreemd wanneer je je realiseert dat je het overgrote deel van de dag in de binnenlucht doorbrengt. En helemaal wanneer je met grote regelmaat moet constateren dat de kwaliteit van deze lucht binnen meer vervuild is dan ons lief is. Ook vandaag de dag wordt, zelfs in Nederland, de buitenlucht norm op menig arbeidslocatie binnen 4 muren ruim overschreden. Wellicht zelfs bij u in uw warehouse of productielocatie. Maar is de tijd rijp om meer aandacht te besteden aan het recht op schone lucht op de werkplek?

Toch gebeurt er iets in onze wereld; De Europese Gemeenschap heeft in overeenstemming met het Verdrag van Parijs een reeks richtlijnen aangenomen om de luchtvervuiling van de buitenlucht in Europa drastisch te verlagen met als doel om de ziekte- en sterftecijfers die aan luchtvervuiling gekoppeld zijn terug te dringen. Dit is beslist een stap in de goede richting, maar er is geen specifiek beleid voor de binnenluchtkwaliteit.

De wetgeving op de gezondheid en veiligheid op het werk verschilt van land tot land. Onder de gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen van de EU moeten werkgevers ervoor zorgen dat hun werkomgevingen gezond en veilig zijn. De functies en taken van alle werknemers moeten worden beoordeeld op hun beroepsgerelateerde risico’s – en de wetgeving verplicht adequate beschermende en preventieve maatregelen. Voorschriften voor de werkomgeving houden echter geen rekening met de impact die stof van algemene aard kan hebben op de binnenluchtkwaliteit en dus ook op de gezondheid van het personeel. In de VS gaat het weer anders; Het Department of Labor geeft duidelijk aan dat werkgevers verplicht zijn om te voldoen aan hun algemene verplichtingen onder de toepasselijke OSHAct-wetgeving. Deze regelgeving biedt werknemers een veilige werkplek vrij van bekende gevaren die ernstige of zelfs dodelijke lichamelijk letsels veroorzaken of kunnen veroorzaken. Ook hier wordt het recht op schone lucht niet uitdrukkelijk vermeld.

Zou dit komen door dat de wetgeving aangaande luchtvervuiling in binnenruimten nog steeds achter loopt of zijn werkgevers zich nog niet bewust van de verantwoordelijkheid welke zij dragen wanneer het gaat om schone lucht voor hun medewerkers. Of gaan ze pas iets doen wanneer ze “voordeel” ruiken.

Wanneer uw werknemers niet op schone lucht kunnen rekenen op hun werkplek, kan dat negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid van uw personeel en wellicht overtreedt u daarmee gezondheids- en veiligheidswetgeving. Bovendien zullen werknemers die zich fysiek niet prettig voelen op het werk en sneller de neiging hebben om zich ziek te melden. De productiviteit neemt daardoor af en uiteindelijk gaat dat ten koste van uw winstgevendheid.

Schone lucht geeft echter veel meer voordelen. Luchtvervuiling in de vorm van stof is immers de belangrijkste drager van virussen, schimmels en bacteriën en daarmee relateerbaar aan allerlei vormen van contaminatie. Ook zorgt een schonere lucht en daarmee het vermindert afzetten van stof voor minder proces verstoringen en ook bijvoorbeeld meer tevreden klanten. En zo zijn er nog veel meer voordelen.

Neem zelf het initiatief en zorg ervoor dat uw werkomgeving uw werkgevers de best mogelijke binnenluchtkwaliteit biedt. Uw investeringen leveren snel meetbare resultaten op. En u weet; gezondere werknemers werken harder, produceren meer en geven uw winstgevendheid een boost.

Wanneer u uw medewerkers het recht op schone lucht wilt bieden en tegelijk ook profijt wilt hebben van andere voordelen, neem dan vandaag nog contact op met de adviseurs van Euromate!

Lees Interacties