Skip links

Hoe verlaag ik mijn bedrijfskosten: begin met de reinigingsprocedure van uw bedrijf

Een goed luchtzuiveringssysteem is in staat bedrijfskosten significant te verminderen.

Wanneer je aan een expert vraagt hoe je je bedrijfskosten kunt verlagen dan adviseert hij bijvoorbeeld binnen de logistiek om te onderzoeken hoeveel distributie, verpakking en arbeid kost. Meestal vertellen ze je ook om de financiële gevolgen van een lage productiviteit te bestuderen en de prijs van nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, verwarming en water. Maar wat doe je op het moment dat je dit al onder controle hebt?

Wanneer je praat met succesvolle ondernemers dan hoor je vaak dat zij door ‘out of the box’ te denken succesvoller zijn geworden. Daarom leg ik je graag de volgende stelling voor; “…………….Een goed luchtzuiveringssysteem is in staat bedrijfskosten significant te verminderen. Waar of niet waar ?…………..”

Voor je antwoord geeft op deze vraag wil ik je meenemen naar de volgende gedachten.

Productiviteit

Een goed georganiseerde werkplek in een schone werkomgeving omgeving biedt tal van voordelen. Een overzichtelijke werkomgeving is niet alleen veiliger, maar ook efficiënter. Netheid op de werkvloer leidt tot accuratesse in de uitvoering van het werk. Niet voor niets loopt schoonmaken (en houden) als een rode draad door de door veel bedrijven aanbeden 5S methode. Dit bewezen lean manufacturing concept is door veel bedrijven de afgelopen jaren geïntroduceerd en biedt hen een basis in het proces van continue verbetering. Een schone werkomgeving is een motiverende en productieve werkomgeving, maar schoonmaakwerkzaamheden zijn niet goedkoop. Uitstekende hygiëne is een dure aanhoudende bezorgdheid, en omwille van de routine werkplekinspecties en kwaliteitscontroles, kun je het je nauwelijks veroorloven om deze te verwaarlozen. Door de vervuiling te reduceren middels een luchtzuiveringssysteem welke de deeltjes die in de lucht zweven opvangt voordat ze neerslaan op uw apparatuur, kunnen deze systemen de schoonmaakkosten terugschroeven – zonder de hygiëne en netheid in het gedrang te brengen. “Naast de belangrijkste return inzake welzijn en gezondheid van onze medewerkers hebben we ook gezien dat de reinigingskosten gereduceerd zijn” CHEP België

Ziekteverzuim van werknemers en belangrijk personeelsverloop

Een stoffige werkomgeving komt de gezondheid van uw personeel niet ten goede. Het kan leiden tot keelpijn, sinusontstekingen en hoofdpijn en zal dus het ziekteverzuim verhogen. Wanneer uw bedrijf vervuild is, vervul je je zorgplicht ten aanzien van je medewerkers/collega’s niet. Maar tegelijk vergroot je in deze tijd van hoog conjunctuur en arbeidsschaarste de risico’s aangaande personeelsverloop. Hierdoor bied je je aandeelhouders ook niet het maximale rendement. Want gezonder personeel is niet alleen productiever maar gaat ook niet weg vanwege ontevredenheid aangaande de arbeidsomstandigheden. Het geld dat je door luchtfiltering bespaart kun je besteden aan bijkomende personeelszorg – ofwel door het aanbieden van bijscholing aan uw huidige team, of door nieuwe werknemers te werven om het team te versterken.

Onderhoud en reparatie van apparatuur

In de lucht zwevende deeltjes, welke soms niet eens zichtbaar zijn, lijken misschien niet een bijzonder dringend probleem te zijn. Toch kunnen ze een dramatisch, negatief effect hebben op de efficiëntie van uw apparatuur. Iedereen kent vast de risico’s van vocht en olienevel maar wat te denken van zuren, bacteriën, schimmels en gewoon stof. Zelfs als de apparatuur niet direct aan deze risico’s worden blootgesteld kunnen uw goederen en machines beschadigen. De onnodige kosten van reparatie en onderhoud van deze items stapelen op lange termijn op met vaak ongewenste machinestilstand tot gevolg. Hoeveel kosten brengt dit alles met zich mee ?

Verbeterde lucht en temperatuurshuishouding

Luchtconditionering is altijd duur. Te warm, te koud, te droog, te stoffig. Het woordje “te” zegt in deze genoeg. Natuurlijk heb je al heel veel aanpassingen doorgevoerd en de luchtkwaliteit zo goed als mogelijk geoptimaliseerd. Maar vaak wordt hierbij teruggegrepen naar systemen waarbij luchtverversing toegepast wordt. Het gevolg is dat er extra kosten gemaakt moeten worden om de lucht te koelen, verwarmen, bevochtigen of te ontdoen van vervuiling van buiten. Filtering van de aanwezige binnenlucht kent deze problemen (en dus bijbehorende kosten) niet. In sommige gevallen kan het effect een drastische verbetering betekenen. Niet voor niets hebben veel bedrijven downforcers hangen welke de lucht naar beneden drukken en daarmee de verwarmingskosten aanzienlijk drukken. Alleen is het natuurlijk wel jammer dat ze alleen deze functie hebben. Ten aanzien van stofreductie maken ze het vervuilingsprobleem alleen maar groter.

“We hebben op verzoek van het personeel de downforcers uitgeschakeld. Ondanks de voordelen op het gebied van temperatuur klaagden ze over droge ogen, luchtweg irritaties. Door het vervangen van de downforcers door recirculerende luchtfilterapparatuur hebben ze geen klagende personeelsleden meer en de voordelen van een verbeterde temperatuurhuishouding”

Voor de hand liggend of “out of the box”?

Als je efficiënte luchtreiningingsapparatuur implementeert kun je een aantal van uw meest significante kosten verlagen, de gezondheid van uw medewerkers/collega’s verbeteren, en de productiviteit en winstgevendheid vergroten. Het klinkt misschien niet als de meest voor de hand liggende wijze om uw kosten te drukken – maar om echt verder te komen, mogen we niet altijd op de meest voor de hand liggende zaken rekenen. Wanneer je meer wilt weten over deze ‘out of the box’ bedrijfskosten verlagende oplossing neem dan gerust contact met me op.

Joes van Hees Adviseur industriële (fijn)stofreductie

T +31 (0)6 122 81 520

F +31 (0)76 5789 599

E joes.van.hees@euromate.com

 

Lees Interacties