Skip links

Euromate in Hét Ondernemersbelang: schone binnenlucht óók essentieel in het kantoor van de toekomst

Nu steeds meer coronamaatregelen afgeschaft worden, maken facilitair managers de balans op. Hoe wordt er omgegaan met de terugkeer van de medewerkers naar kantoor? Organisaties werken aan scenario’s waarbij hybride het sleutelwoord lijkt te zijn. Dat het kantoor ‘van de toekomst’ een andere functie krijgt bij veel bedrijven staat in ieder geval vast. Hoe gaat dit eruit zien?

Het is aannemelijk dat kantoren veel meer een ontmoetingsfunctie krijgen dan dat ze puur fungeren als werkplek. Mensen vinden het prettig om elkaar te zien voor vergaderingen, brainstorm sessies en om nieuwe collega’s in te werken. De kantoorinrichting en bezettingsschema’s moeten hierop worden aangepast. Om de sociale interactie te ondersteunen en een gezonde en veilige omgeving te creëren is het belangrijk dat er ook geïnvesteerd wordt in de luchtkwaliteit.

Virussen zoals corona worden voornamelijk in binnenruimtes verspreid via aerosolen. Dit zijn kleine tot zeer kleine druppeltjes die verspreid worden door uitademen, praten en zingen. Aerosolen kunnen urenlang in de binnenlucht blijven zweven, daardoor vormt dit een besmettingsgevaar als er onvoldoende aanvoer is van schone binnenlucht. Een slechte luchtkwaliteit heeft echter ook andere gevolgen.

Een gebrek aan ventilatie én chemische stoffen die vrijkomen uit bijvoorbeeld bouwmaterialen, vloerbedekking, computers en printers zijn ook niet bevorderlijk voor het welbevinden van de medewerkers. Volgens de Nederlandse onderzoekster dr. ir. Philomena Bluyssen van TNO kan een slecht binnenklimaat een bedrijf een productiviteitsverlies opleveren van 3.600 euro per werknemer per jaar. Daarnaast kan langdurige blootstelling aan vervuilde binnenlucht chronische gezondheidsklachten veroorzaken.

Goed en regelmatig ventileren helpt. Bij veel gebouwen is dit echter niet mogelijk. Met het oog op het coronavirus worden CO2 meters aangeraden, waarmee een inschatting gemaakt kan worden van de mate van vervuiling in de lucht. Bij overschrijding van een bepaalde waarde moet direct actie worden genomen. Wanneer ventileren niet voldoende mogelijk is bevelen steeds meer instanties aan om (mobiele) luchtreinigers in te zetten.

De gecertificeerde luchtreinigers van Euromate filteren continu tot wel 99,95% van de vervuiling zoals virussen, bacteriën, (fijn)stof en geuren uit de lucht. De apparaten worden dagelijks ingezet bij vele organisaties die een goede luchtkwaliteit en goede werkomstandigheden belangrijk vinden voor hun medewerkers. Voor de prijs van een kopje koffie per dag is het al mogelijk een gezonde werkomgeving te creëren. Neem contact op via request@euromate.com of bel ons via 076-5789567 .

Lees Interacties