Skip links

Het lesgeven met de ramen open laat je geld verdampen!

Het advies luidt om goed te ventileren in klaslokalen om op die manier de kans op besmetting met COVID-19 te verminderen. Aangezien de ventilatie-installatie bij 80% van de scholen niet in orde is, betekent dit in de praktijk dat ramen en deuren geopend worden. Met de temperaturen buiten komt hierdoor veel kou binnen, maar komen ook andere soorten luchtvervuiling zoals fijnstof, roetdeeltjes en pollen het lokaal in.

Kinderen wordt gevraagd om extra truien of dekens mee naar school te nemen om zich te weren tegen deze omstandigheden. Voor leerkrachten en leerlingen is deze situatie verre van ideaal. Met de stijgende energieprijzen zien scholen hun energierekening fors stijgen door het verlies aan warmte. Zelfs met de nodige aanpassingen krijgen scholen de temperatuur vaak niet boven de 15°C.

Om uit te zoeken wat de kosten voor een school precies zijn hebben we een onderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek wees het volgende uit:

Wanneer je het één lesdag in een klaslokaal gemiddeld 15°C wilt houden kost dat 6,6 m3 aan gas. Wetende dat de gasprijzen in januari 2022 gemiddeld € 2,12 per m3 kost is dat een kostenpost van € 13.99 per dag, per lokaal!

Door het toevoegen van een luchtreiniger in het lokaal kunnen de ramen voornamelijk gesloten blijven. De lucht wordt door dit apparaat gereinigd en schoon weer uitgeblazen zonder verlies aan warmte. Hierdoor blijft de temperatuur in de klas beter in stand en hoeft er niet extra gestookt te worden.

Een luchtreiniger zorgt niet alleen voor het minimaliseren van besmettingen in de klas, het haalt ook vervuiling zoals fijnstof en pollen uit de lucht. De luchtkwaliteit in de klas wordt op meerdere vlakken verbeterd waardoor ziekteverzuim verminderd wordt, men zich energieker voelt in de klas en de lessen door kunnen blijven gaan. Dus een win-win situatie voor de school, leerkrachten, leerlingen en ouders!

Note: Een luchtreiniger in de klas kost omgerekend ongeveer € 4,- per dag (aankoop, onderhoud en stroomverbruik). Tel uit je winst!

Meer weten?
Neem dan contact op met onze adviseurs via 076-5789567 of request@euromate.com.

Lees Interacties