Skip links

Heeft de CO2-concentratie invloed op de overdracht van het coronavirus?

Door de coronapandemie is er toenemende aandacht voor de binnenlucht in gebouwen. In het OMT advies van 8 juli jl. staat dat de Gezondheidsraad en ook de adviesorganen in andere Europese landen CO2-meetapparatuur aanraden ter controle van de luchtkwaliteit in binnenruimtes. Ook wordt vermeld dat nagegaan zou kunnen worden of de bepaling van het CO2-gehalte in de Nederlandse setting van toegevoegde waarde kan zijn. Is CO2 een goede indicatie voor het risico op besmettingen in binnenruimtes?

Wat zit er in de lucht die je uitademt?
De meeste besmettingen vinden in binnenruimtes plaats, waar mensen zuurstof inademen en kooldioxide, ofwel CO2 uitademen. De uitgeademde lucht bestaat voor 78% uit stikstof (N2), 17% zuurstof (O2) en ca. 4% kooldioxide (CO2). De resterende 1% bestaat uit andere componenten zoals gassen. Via de uitgeademde lucht komen de fijnste druppeltjes waterdamp (aerosolen) vrij. In het geval van een besmette persoon kunnen de aerosolen ook virussen bevatten.
CO2 aerosolen luchtreinigers co2 meter
Is er een relatie tussen aerosolen en CO2?
Als een gezond persoon aerosolen van een besmet persoon inademt, kan hij via de slijmvliezen besmet raken met het coronavirus. Op voorwaarde dat het de minimale dosis overschrijdt die nodig is voor een infectie. Maar hoe meer uitgeademde lucht (en dus ook aerosolen) er in de kamerlucht aanwezig is, hoe groter de kans op infectie. De concentratie van aerosolen en CO2 is dus direct gerelateerd. Uit de huidige CO2-concentratie kunnen dus concrete conclusies over de aerosol verontreiniging worden afgeleid. Hoe hoger de CO2-waarde, hoe groter de aerosolbelasting en het risico op infectie met COVID-19.

Bij welke CO2 waarden moet je in actie komen?
De waarde die een CO2 sensor meet, wordt uitgedrukt in ppm (parts per million). CO2 sensoren geven dus de verhouding CO2 in de lucht weer. Algemeen wordt gesteld dat gemeten CO2 waarden van 0 – 800 ppm veilige waarden zijn. Indien de CO2 meter een CO2 waarde aangeeft van 800 – 1200 ppm wil dit zeggen dat actie vereist is is om de situatie naar een goed niveau te brengen. Als bovengrens voor een toelaatbare waarde voor CO2 gehalte in een binnenruimte wordt 1200 ppm gesteld. Bij hogere CO2 waarden dan 1200 ppm is het dringend nodig om maatregelen te treffen.
Co2 overzicht
Wat kun je doen als CO2 waarde te hoog is?
Als op basis van de CO2 meter blijkt dat de waarde te hoog is dan wordt aangeraden extra te ventileren. Dit kan in veel gevallen echter niet op basis van de beschikbare ventilatiemogelijkheden. Het aanpassen van een ventilatiesysteem is niet zo eenvoudig en het aanschaffen van een nieuw systeem is erg prijzig en duurt lang. De inzet van een (mobiele) luchtreiniger helpt om het risico op besmettingen te reduceren.

Wat is het beleid van andere landen omtrent luchtreiniging?
In België en Duitsland wordt ingezet op mobiele luchtreinigers en luchtzuiveraars om de kans op besmettingen te reduceren in ruimtes waar onvoldoende ventilatiemogelijkheden zijn. In Duitsland zijn subsidies beschikbaar voor de investering in mobiele luchtreinigers en de Belgische overheid heeft een ventilatiebeleid ontwikkeld omtrent corona. Onze apparaten, die tot wel 99.95% van de virussen uit de lucht halen, zijn in België goedgekeurd. Hopelijk neemt de Nederlandse overheid het beleid van onze buren snel over voordat men in het najaar weer veel in binnenruimtes verblijft en het aantal besmettingen verder oploopt.

Contact
Klik hier voor meer informatie over onze luchtreinigers of neem direct contact op met een van onze adviseurs via request@euromate.com of 076-5789567.

Lees Interacties