Skip links

Fijn stof….what’s the big deal? – Blog van onze Belgische college Pierre Danckaert

fijnstof what's the big deal

Fijn stof….what’s the big deal?

Broem…broem….het dieseltje stinkt.

What’s the big deal.

Soms sta ik in de file, soms ook in de smog.

Soms heb ik het gevoel dat ik in een bubbel leef.

Soms heb ik een gevoel in mijn neus, in mijn ogen, in mijn wezen.

Soms vind ik het een nare surrealistische droom.

Fijnstof en volksgezondheid,

iedereen heeft het erover, waar wat gebeurt er?

Een zinsbegoocheling,

een triest record,

un fait divers.

Genieten van de buitenlucht.

Met volle teugen,

Wanneer wordt het hinderlijk.

Het beschuldigend vingertje, want WAT wil je aanvaarden?

Is het gevaarlijk?

Welk verhaal speelt hier, onze gezondheid of de economische realiteit?

Of zullen wij ooit zeggen, dit konden we niet weten.

J’accuse…..! Het is een latente tijdbom en als we niet opletten is het game over.

No big deal?

Right?

NOTE: Bovenstaande blog is geschreven op basis van onderstaande artikel uit: http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/03/09/onderzoek-bevestigt-fijnstof-oorzaak-autisme

Onderzoek bevestigt: fijnstof oorzaak autisme
Een ongeboren kind dat tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap wordt blootgesteld aan fijnstof, heeft dubbel zoveel kans om autisme te krijgen. Dat besluiten Amerikaanse wetenschappers op basis van onderzoek bij 1767 kinderen.

Uit een onderzoeksgroep van 117.000 Amerikaanse verpleegsters-moeders-met-kinderen koos een multidisciplinair onderzoeksteam van de Harvard School of Public Health willekeurig 245 kinderen met een autismespectrumstoornis en 1522 kinderen zonder autisme als controlegroep.
Ze analyseerden hun blootstelling aan fijnstof door de woonplaats van de moeder voor, tijdens en na haar zwangerschap te registreren en deze gegevens te vergelijken met metingen van fijnstof in alle vijftig staten van de VS.

Drie laatste maanden zwangerschap
Uit analyse van deze onderzoeksgegevens blijkt dat autisme dubbel zo vaak voorkomt bij foetussen die in het laatste trimester van de zwangerschap werden blootgesteld aan fijnstof (stof met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer). Tijdens de eerste zes maanden van de zwangerschap is dit veel minder het geval.
Ook bij luchtvervuiling door grovere stofdeeltjes met een diameter hebben tussen 2,5 en 10 micrometer kon het onderzoeksteam geen duidelijk verband vinden. De resultaten van deze studie verscheen op 2 maart 2015 in het maartnummer van het vakblad Environmental Health Perspectives.

Eerder toonden wetenschappers van de universiteit van Rochester in hetzelfde tijdschrift aan dat fijnstof de hersenen van jonge muizen kan beschadigen op een manier vergelijkbaar met de hersenschade die mensen die lijden aan autisme.

Groetjes,

een Antwerpse easy rider

Lees Interacties