Skip links

Feiten over Fijnstof

Milieudefensie liet begin augustus weten de overheid voor de rechter te dagen vanwege het niet nakomen van Europese richtlijnen rondom luchtvervuiling door (ultra)fijnstof en stikstofdioxide. De discussie rondom (ultra)fijnstof is opnieuw actueel, maar wat zijn de gevolgen voor onze gezondheid? Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar de omvang van een aantal aan fijnstof (PM2.5) gerelateerde ziektebeelden (in 2013):

  • 4.500.000 verzuimdagen;
  • 500.000 dagen met klachten bij kinderen met astma;
  • 2.600 ziekenhuisspoedopnamen voor hart/vaatklachten;
  • 2.200 ziekenhuisspoedopnamen voor luchtwegklachten;
  • 1.200 sterftegevallen door longkanker;
  • 4.300 laaggeboortegewichten;
  • Gemiddeld 9 maanden levensduurverkorting;

Download hier het rapport van het RIVM: Luchtkwaliteit en gezondheidswinst

Verder stelt het NTvG (Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde) op basis van verschillende studies de volgende conclusies rondom fijnstof: – Er zijn geen wetenschappelijke aanwijzingen voor een veilige ondergrens van blootstelling aan fijnstof. Daarom zijn de huidige blootstellingsniveaus aan fijn stof in Europa zorgwekkend. – Blootstelling aan fijn stof kan bij volwassenen ernstige longziektes en cardiovasculaire aandoeningen veroorzaken. – Er zijn veel aanwijzingen uit epidemiologisch onderzoek dat kinderen, met name jongere kinderen, gevoeliger zijn voor de schadelijke effecten van fijnstof op de gezondheid dan volwassenen. – Kortdurende blootstelling kan bij kinderen al aanleiding geven tot respiratoire symptomen en het ontstaan van allergische reacties.

In de utiliteitsbouw wordt bij (mechanisch/balans) ventileren vooral aangestuurd op CO2-concentratie, temperatuur en luchtvochtigheid. De aangevoerde lucht bevat echter nog (ultra)fijnstof, allergenen en vluchtige organische stoffen, waardoor de lucht die wij 90% van onze tijd inademen misschien wel voldoende geventileerd is, maar allerminst schoon. Sterker nog, de lucht is binnen vaak sterker vervuild dan buiten (tot 5 keer).

Oorzaak hiervan is enerzijds dat de meeste ventilatiesystemen gebruik maken van relatief grof filter (voornamelijk filterklasse F5, F6 of F7), waardoor slechts een klein gedeelte van de (ultra)fijnstofvervuiling wordt afgevangen. Dit betekent dat veel van de schadelijke fijnstof van buiten binnendringt tot kantoren, verpleeghuizen, kinderdagverblijven, scholen etc. Anderzijds wordt ook van binnenuit vervuiling opgebouwd, bijvoorbeeld door productie(processen), apparatuur en (intensieve) bezetting.

Bekijk de actuele luchtkwaliteit in uw regio: https://www.luchtmeetnet.nl of bekijk het blogartikel dat we eerder hierover schreven: https://www.euromate.com/nieuws/hoe-schoon-is-lucht-buurt-3-top-tools-directe-check/

Om tot een gezond en schoon binnenklimaat te komen is er naast (mechanisch/balans) ventileren ook goede reiniging nodig. Euromate biedt oplossingen om een gezonde binnenlucht te realiseren, neem contact met ons op voor een inventarisatie en Pure Air Scan bij u op locatie.

fijnstof luchtvervuiling

Lees Interacties