Skip links

Drie toepassingen voor effectieve industriële luchtzuivering

industriele luchtzuivering drie toepassingen

Wat zijn de problemen en gevaren in een industriële omgeving? Veel belangrijker nog is de vraag hoe kunnen we dit oplossen? In deze blog vertellen we je er alles over, inclusief concrete toepassingen.

Problemen voorkomen in een industriële omgeving

In de industrie zoals: metaal, productie, voedingsmiddelen en logistiek vinden diverse processen plaats waarbij luchtverontreiniging ontstaat. Dit kunnen dampen zijn maar ook geuren, grof- en fijnstof. Vooral fijnstof blijft lang in de lucht dwarrelen en juist dat zorgt voor veel problemen. Fijnstof daalt neer op machines (gevolg: storingen en lagere productiviteit), halffabricaten, eindproducten of dozen (gevolg: hygiëne of imagoverlies) Schoonmaakkosten lopen op en het imago lijdt eronder. Een belangrijk probleem is ook het ziekteverzuim. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de continue blootstelling aan fijnstof voor medewerkers voor enorme gezondheidsproblemen zorgt.

Bron- of ruimtelijke afzuiging?

Bovenstaande problemen laten zien dat de gevolgen van fijnstof uiteenlopend zijn. Beperk fijnstof daarom tot een minimum. Dit werkt het beste met een afzuigsysteem, waarin we onderscheid maken in twee soorten: bron- en ruimtelijke afzuiging.

Ruimtelijke(industriële) luchtzuivering is een systeem dat er voor zorgt dat de lucht in beweging wordt gezet. De lucht wordt door middel van een ventilator aangezogen, gefilterd en schoon terug geblazen in de hal. Bij ruimtelijke afzuiging is het belangrijk om eerst de situatie te analyseren (o.a. type vervuiling, grootte van de hal) en te kijken naar bestaande ventilatiesystemen en installaties. Ook een meting is nodig om de vervuilingsgraad te achterhalen en de daarbij behorende capaciteit van het luchtzuiveringssysteem.

De beste methode is om daar waar de vervuiling ontstaat deze direct af te zuigen. Dit heet bronafzuiging. Bij bronafzuiging komt er toch nog altijd fijnstof in de lucht. Ook geuren en dampen weet altijd deels in de ruimtelijke omgeving terecht te komen. In veel gevallen is bronafzuiging niet mogelijk maar als het er wel is dan is ruimtelijke afzuiging toch nog noodzakelijk.

Meten is weten!

Soms lijkt een industriële hal schoon maar is de lucht toch vervuild. Het is lastig om met het blote oog te bevestigen of de lucht vervuild is met fijnstof en of het de vastgestelde normen overschrijdt. Euromate verricht altijd met onafhankelijke apparatuur een meting om te beoordelen wat de hoeveelheid fijnstof is. Als de luchtreinigers zijn geïnstalleerd wordt er een nameting verricht om de goede werking van het systeem aan te tonen.

industriele luchtzuivering 3 toepassingen

Drie toepassingen voor industriële luchtzuivering

Afhankelijk van het type vervuiling zoals fijn- en/of grof stof, chemicaliën, dampen en geuren wordt gekeken naar de meest geschikte oplossing. Euromate biedt drie toepassingen welke ook in combinatie met elkaar kunnen worden ingezet:

  • HFE – Verwijdert fijne en grove stofdeeltjes, rook en oliehoudende partikelen
  • HFC – Verwijdert geuren en gassen
  • HFM – Verwijdert fijnstof, rubber en rook

Uw situatie in kaart brengen?

Heeft u een specifiek probleem in een industriële omgeving en wilt u weten hoe dit op te lossen is? Door middel van een inventarisatie en introductiegesprek met één van onze adviseurs kan de lucht en situatie in uw industriële omgeving in kaart worden gebracht. Interessant? Klik hier om een afspraak met ons te maken. Of stuur een mail naar request@euromate.com of neem telefonisch contact op via 076-578 95 50.

Lees Interacties