Skip links

Dossier Coronavirus


COVID-19 is wereldwijd een hot topic. Er volgen continu nieuwe inzichten en invalshoeken met als doel het virus uiteindelijk een halt toe te kunnen roepen. Vanuit onze jarenlange ervaring op het gebied van luchtzuivering en aerosolen volgen wij de ontwikkelingen, met name op het gebied van ventilatie, uiteraard op de voet.

De bewustwording over de verspreiding van het virus in binnenruimten is wat ons betreft van groot belang. Daarom delen wij graag zoveel mogelijk relevante informatie. Houd deze pagina in de gaten voor tips, advies, nieuws en andere updates!

Toelichting belangrijke begrippen omtrent ventilatie
Wij merken dat er regelmatig onduidelijkheid is over de verschillende onderwerpen die met ventilatie te maken hebben. Daarom hebben wij op een overzichtelijke manier een korte uitleg gemaakt. Lees meer…

Wist u dat...

“... de verzuimkosten voor een zieke medewerker met een gemiddeld jaarinkomen € 410.- per dag bedragen? ”

“... de kosten voor een mobiele luchtreiniger per maand lager zijn dan de kosten voor een zieke medewerker per dag? ”

Tips voor een coronaproof kantoor of werkomgeving

Onze adviseurs krijgen steeds vaker de vraag hoe de binnenlucht van een kantoor of werkomgeving coronaproof gemaakt kan worden. En wat goede ventilatie nou eigenlijk inhoudt. Wat ons betreft zijn ventilatie en luchtreiniging onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij delen graag een aantal tips waarmee u stap voor stap aan de slag kunt gaan.

1. Inventariseer de mogelijkheden op het gebied van ventilatie
2. Zorg voor voldoende verse buitenlucht
3. Zorg ervoor dat vervuilde binnenlucht niet recirculeert
4. Investeer in goede luchtreiniging
5. Laat u goed adviseren

Lees alles over het coronaproof maken van je kantoor of werkomgeving…

Werking luchtreiniger Euromate bewezen door onafhankelijk onderzoek

Een recente studie van het gerenommeerde Finse onderzoeksinstituut VTT heeft aangetoond dat onze VisionAir Blue Line effectief is tegen het coronavirus. Dit onderzoek is gevalideerd door de Nederlandse onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO.

Virussen zoals COVID-19 kunnen zichzelf niet verspreiden. Daarvoor hebben ze een vervoerder nodig zoals een aerosol, welke uitgestoten wordt door o.a. mensen die praten, kuchen, hoesten en ademen.

Op basis van de filterefficiëntie en de aerosolafmetingen die mogelijk het SARS-CoV-2 (corona) virus bevatten, is geconcludeerd dat de geteste luchtreiniger het virus zal ingevangen. Daarmee wordt de aerosolconcentratie die mogelijk het virus bevat in een ruimte gedurende de werking van het systeem verlaagd.

Wilt u aanvullende informatie ontvangen? Op verzoek sturen wij u graag een kopie van het onderzoeksrapport. Laat uw gegevens achter op het contactformulier.

 

Wist u dat...

“...je 80% van je leven binnen doorbrengt?”

“...de meeste besmettingen binnenshuis plaatsvinden!”

Corona en ventilatie in de media

In diverse media is momenteel veel aandacht voor de verspreiding van het coronavirus via ventilatie. Er wordt onder andere aangegeven dat ventilatie op basis van recirculatie, waarbij de lucht ongezuiverd gecirculeerd wordt en/of niet de juiste (zuiverings)filters gebruikt worden, besmettingen in de hand kan werken.

Wat ons betreft dient hier een onderscheid gemaakt te worden in de verschillende ventilatie-systemen die voorhanden zijn. Onze ervaring is namelijk dat door een goede positionering van een geschikte luchtreiniger, voorzien van de juiste techniek en de juiste filters, de lucht gereinigd wordt en de luchtwissels per uur (oftewel ventilatievoud*) verhoogd kunnen worden. Hierdoor kan het risico op besmetting in de betreffende ruimte flink gereduceerd worden.

Onze R&D afdeling heeft een systeem ontworpen waarbij tot wel 99,95% van de vervuiling uit de lucht gefilterd wordt, waaronder het coronavirus. Dit is onlangs bevestigd door het Finse onderzoeksinstituut VTT en onderschreven door TNO. Meer informatie over de VisionAir Blue Line luchtreiniger.

* Ventilatievoud is de hoeveelheid frisse lucht die per uur wordt aangezogen gedeeld door het volume van de totale ruimte. Als de ventilatievoud 2 is, dan wordt de lucht in die ruimte 2 keer per uur volledig vervangen. Bron: website Maurice de Hond

Links naar interessante artikelen:

Over Euromate

Euromate is al ruim 45 jaar dé specialist op het gebied van luchtreiniging, luchtzuivering en luchtfiltering. Wij helpen organisaties en mensen om de luchtkwaliteit binnen te verbeteren. Wij geloven dat schone binnenlucht een substantieel recht is voor iedereen en de basis voor een gelukkig en gezond leven.

Toen het coronavirus de wereld in zijn greep kreeg, vonden we dat we een oplossing moesten zoeken die dit virus kan minimaliseren. Ons zeer ervaren research en developmentteam heeft een filterpakket ontwikkeld dat door het Finse onderzoeksinstituut VTT is getest op de afvang van coronavirusdeeltjes. Dit is zeer effectief gebleken!

Op zoek naar een oplossing om het coronavirus te minimaliseren? Vul het contactformulier in en ontvang vrijblijvend advies op maat.