Skip links

Blog: Waarom CO2 meten niet zaligmakend is in de aanpak van coronabesmettingen

Het meten van CO2 is een manier om te ontdekken hoe het met de ventilatie van een ruimte gesteld is. Hoe hoger de CO2, hoe minder buitenlucht er in die ruimte ingebracht wordt. In een ruimte waar mensen binnen sporten, moet meer buitenlucht toegevoerd worden dan in een ruimte waar twee mensen zitten te werken. De conclusie dat je met het meten van CO2 óók weet of je wel of niet veilig bent tegen besmetting met corona is echter foutief. We leggen u graag uit hoe dit zit.

CO2 in de binnenruimtes
Bij het ademhalen is er toevoer van zuurstof naar de longen en afvoer van koolzuurgas (koolstofdioxide/ CO2) uit de longen. Dit koolzuurgas wordt dus uitgeademd via de neus of mond. Je kunt stellen: hoe meer mensen in een ruimte ademen, hoe meer CO2 er in de ruimte gebracht wordt. Een CO2 meter meet de hoeveelheid van deze uitgeademde CO2 in de lucht. Dit meet het apparaat in ‘parts per million’ of ook wel ppm genoemd. Een normale hoeveelheid CO2 ligt tussen de 600-900 ppm. Wanneer dit getal boven de 900 ppm komt, zegt dit wat over de ventilatie van de ruimte. Ventilatie is buitenlucht in een ruimte inblazen en aanwezige lucht (lucht met bijvoorbeeld CO2) uit de ruimte wegzuigen. Het CO2 loopt in een ruimte maar langzaam op, het kan uren duren voordat er te hoge waardes ontstaan.

Bouwbesluit
Wanneer CO2 waardes boven de 1200 ppm stijgen, merk je dat je wat meer moeite hebt met je concentratie. Om dit te voorkomen heeft men zich, bij het bouwen van een pand, te houden aan het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit staat beschreven aan welke eisen de ventilatie moet voldoen om te voorkomen dat CO2 zich in een ruimte opbouwt. Dit houdt in dat ongeveer één keer per uur alle lucht ververst wordt met buitenlucht (dit heet ook wel één luchtwissel). Het Bouwbesluit heeft met de ventilatie-eisen enkel rekening gehouden met de opbouw van CO2, deze luchtverversingsgraad heeft niet als doel om verspreiding van virussen tegen te gaan. Het uitgangspunt van het Bouwbesluit is dus comfort en niet gezondheid.

Aerosolen
Naast de mogelijkheid om besmet te worden met een virus via oppervlakten, hoesten en niezen, is het inademen van lucht met het virus de grote boosdoener. Een virus wordt door de mens uitgeademd in de vorm van minuscuul kleine deeltjes, die aerosolen heten. Deze deeltjes kunnen ruim zes uur in een ruimte blijven hangen. Een mens kan ziek worden wanneer deze minuscule deeltjes langer dan 15 minuten ingeademd worden. Wanneer je wilt voorkomen dat iemand besmet wordt, moet je dus voorkomen dat de besmette lucht langdurig ingeademd wordt. Een ventilatiesysteem moet hiervoor minimaal vijf luchtwissels per uur voorzien en is hiervoor niet ingericht.

Ventilatie en luchtreiniging
Om een ventilatiesysteem aan te passen van één naar vijf luchtwissels per uur moeten hoge kosten gemaakt worden. Om veilig en betaalbaar samen in een ruimte te verblijven is een luchtreiniger de beste oplossing. Het plaatsen van de juiste luchtreiniger zorgt ervoor dat het ventilatietekort wordt aangevuld door minimaal 5x per uur de volledige lucht uit de ruimte te reinigen van vervuiling zoals virussen, bacteriën, pollen, fijnstof, etc.

Samenvatting
Het meten van de CO2 waarde in een ruimte zegt niets over de hoeveelheid aanwezige virusdeeltjes (aerosolen) in de lucht. Besmetting door het inademen van aerosolen met virusdeeltjes kan je voorkomen door het inzetten van luchtreiniging. Door de binnenlucht met luchtreinigers te zuiveren kan je weer veilig samen in een ruimte zijn, zoals op school en kantoor.

Wilt u meer informatie naar aanleiding van deze blog? Neem dan contact met ons op via request@euromate.com of 076-5789567.

Lees Interacties