Skip links

Schone binnenlucht is noodzakelijk in coronatijd

Nu vanwege het slechte weer steeds meer mensen binnen zijn, onderstrepen wij nogmaals het belang van een goede norm voor de binnenlucht. In deze blog leest u hier meer over.

Verspreiding van het coronavirus in binnenruimtes
Uit steeds meer studies blijkt dat aerosolen een grote rol spelen in de overdracht van het coronavirus in binnenruimtes. Als je in een ruimte bent die niet goed geventileerd is kunnen hierdoor besmettingen ontstaan. In Duitsland en Amerika wordt dit al onderkend en worden maatregelen genomen om binnenruimtes coronaproof te maken. Dit kan met behulp van goede ventilatie en luchtzuiveringsapparaten. Zo heeft de stad New York 10.000 luchtreinigers gekocht voor de 1800 scholen in de stad. In Nederland wordt de route via aerosolen helaas nog niet erkend, waardoor noodzakelijke maatregelen uitblijven.

Nieuwe norm binnenlucht noodzakelijk
Bij Euromate vinden wij dat iedereen recht heeft op schone binnenlucht. Het binnenmilieu wordt in Nederland echter niet gemonitord en er is bij gebrek aan wettelijke eisen nauwelijks toezicht of handhaving. Met name met het oog op corona is dit een groot gemis. Wij staan achter een aanpassing van de norm voor de binnenlucht zoals aangegeven in het Deltaplan Ventilatie. Daarin wordt gepleit voor een hogere ventilatievoud in binnenruimtes ten aanzien van de luchtcirculatie. Deze is nu te laag om aerosolen, maar ook andere luchtvervuiling zoals fijnstof effectief weg te werken. Er wordt steeds vaker aangegeven dat er naast een up-to-date HVAC (ventilatie) systeem bij voorkeur ook apparatuur moet zijn om het virus uit de lucht te filteren.

Uit een onderzoek dat wij onlangs hebben uitgevoerd onder ruim 1000 werknemers en managers in het MKB blijkt dat veel managers worstelen met de onduidelijke corona-richtlijnen rond ventilatie. Bij veel bedrijven weet men niet hoe de ventilatie geregeld is en welke maatregelen er genomen moeten worden om het kantoor coronaproof te maken op dit gebied.

De oplossing voor een coronaproof werkomgeving
Dit is wat u kunt doen. Uit ons onderzoek blijkt dat de helft van de werknemers na de corona-uitbraak voornamelijk op kantoor is blijven werken. Als er geen voorzorgsmaatregelen worden genomen op het gebied van ventilatie dan zijn de risico’s op besmettingen groot. Onze luchtreiniger, de VisionAir Blue Line MicrobeFree, zorgt voor een veiligere werkomgeving. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat middels dit apparaat 99,95% van de aangezogen lucht gefilterd wordt van verschillende soorten vervuiling. Met behulp van onze luchtreinigers kunnen kantoren en vergaderruimtes coronaproof worden gemaakt. Medewerkers kunnen dan weer opgelucht adem halen en uw bedrijf kan blijven draaien in deze moeilijke tijd.

Kostenplaatje zieke medewerker versus coronaproof maken werkomgeving
In een eerdere blog hebben wij berekend dat het verzuim van een zieke medewerker met een gemiddeld jaarinkomen ruim € 410,- per dag kost. Bij een verplichte korte quarantaine waarbij thuiswerken niet mogelijk is en er geen vervanger gezocht wordt komt dit bedrag op bijna € 200,-. Los van deze kosten zorgen de huidige coronamaatregelen voor de neergang van de economie en gezondheidsschade die misschien ook op generaties na ons kan blijven doorwerken.

Eén luchtreiniger kost op leasebasis ongeveer € 116,- per maand. In een gemiddelde vergaderruimte is het aan te raden twee exemplaren te plaatsen voor in totaal € 232,- per maand. De luchtreinigers zijn verrijdbaar en dus ook in andere ruimtes te gebruiken. Maak zelf de rekensom en kom in actie!

Meer weten over de mogelijkheden voor uw werkomgeving? Neem contact op voor vrijblijvend advies op maat.

Lees Interacties