Skip links

Blog: Saharazand is niet het enige wat door de lucht zweeft!

Schitterende zonsopgangen, een prachtig rood gekleurde lucht en afbeeldingen van steden en landschappen met sepiatinten. Maar ook grote lelijke strepen op terrasoverkappingen, lange wachtrijen voor de wasstraat en een korrelig gevoel in je keel.


Saharazand
Saharazand is een natuurverschijnsel dat meerdere keren per jaar in Europa voorkomt, vooral in het voorjaar. Soms bijna onopgemerkt. Maar soms in zulke hoge concentraties dat het het zonlicht filtert, de horizon kleurt en alles bedekt met geelrood stof. Het saharazand van de afgelopen tijd heeft stof op ieders lippen gebracht, letterlijk. De lucht smaakt naar zand en woestijn. Ook een dezer dagen komt er opnieuw een wolk saharazand onze kant op.

Mineraal stof in de atmosfeer
Saharazand bestaat uit minuscule deeltjes mineraal stof, gemiddeld slechts vijf tot tien micrometer groot. Ze kunnen tot een hoogte van vijf kilometer in de atmosfeer stijgen en daar tot zes maanden blijven als er geen wind is. Wanneer de wind opsteekt, wordt het zand van de Sahara over de hele wereld verspreid.

Onzichtbare verontreiniging
Saharazand is duidelijk zichtbaar en zorgt helaas voor het nodige schoonmaak werk. Maar gelukkig kan het gemakkelijk worden verwijderd in de wasstraat of met een hogedrukreiniger. Echter zijn de kleine korrels uit de woestijn niet het enige dat in de lucht rondzweeft. Zonder je er bewust van te zijn adem je op dagelijkse basis verontreinigde lucht in die je niet met het blote oog kan waarnemen.

Fijnstof
Een voorbeeld hiervan is fijnstof. Fijnstof, de belangrijkste oorzaak van luchtvervuiling, heeft twee bronnen: natuurlijke bronnen en antropogene bronnen.

Natuurlijke bronnen: dit zijn onder meer deeltjes die afkomstig zijn van aardverschuivingen of vulkaanuitbarstingen maar ook zogenaamde mariene aerosolen. Dit zijn vloeibare of vaste zoutkristallen die worden geproduceerd door fytoplankton-emissies en bijdragen aan de vorming van druppeltjes of wolken in de atmosfeer. Fijnstof van natuurlijke oorsprong zijn ook pollen, schimmelsporen en bacteriën.

Antropogene bronnen: deze aerosolen komen voornamelijk uit de uitlaatgassen van dieselmotoren, de schoorstenen van industriële installaties en elektriciteitscentrales en huishoudelijke verwarmingssystemen. Daarnaast komen er deeltjes vrij van remstof, autobanden en het wegdek.

Gezondheidseffecten
Over het algemeen geldt dat hoe kleiner de stofdeeltjes, hoe groter het risico om er ziek te worden. Simpelweg omdat ze dieper in de luchtwegen kunnen doordringen dan grotere deeltjes. Ultrafijne deeltjes kunnen via de longblaasjes in de bloedbaan doordringen en zich via het bloed in het lichaam verspreiden. In de longblaasjes zijn ademhaling en bloedsomloop functioneel en anatomisch zeer nauw met elkaar verbonden. Daarom kunnen aandoeningen van het ene systeem – zoals inflammatoire veranderingen in de luchtwegen – ook het andere systeem aantasten, namelijk het hart of de bloedsomloop.

Wat op deze vloer rondslingert, is grof stof. Wat je met het blote oog vaak niet ziet is het fijne stof wat door de lucht beweegt.

Van buiten naar binnen
Vervuilde buitenlucht komt ook in de binnenlucht terecht via ventilatie, lekkende ramen, openstaande deuren. Maar ook door bijvoorbeeld aangroei op schoenen, kleding en uitrusting. Ook kan de stofconcentratie aanzienlijk worden verhoogd door extra emissiebronnen – zoals kantoorapparatuur of door schuren, snijden en slijpstof in de industriële sector – vooral de ultrafijne deeltjes. Omdat de verdunningseffecten in de binnenlucht minder groot zijn dan in de buitenlucht, is de fijnstofverontreiniging in de binnenlucht vaak hoger dan in de buitenlucht.

Luchtreiniging geeft lucht
Professionele stofafzuigsystemen zoals de DFI 8500 ondersteunen bedrijven wereldwijd in de logistieke sector, de verpakkingsindustrie, de houtbewerking, de recyclingsector en vele andere gebieden in de strijd tegen schadelijk fijnstof.

Meer informatie over fijnstof is terug te vinden in onze gratis whitepaper.

Wilt u meer informatie naar aanleiding van deze blog? Neem dan contact met ons op via request@euromate.com of 076-5789567.

Lees Interacties