Skip links

Wat zijn de beste professionele luchtreinigers tegen stof?

beste luchtreiniger tegen fijn stof

Factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van de binnenlucht

De binnenlucht wordt continu vervuild met organische en niet organische stoffen. Deze vervuiling in de binnenlucht wordt veroorzaakt door de volgende factoren en hebben onderling ook invloed op elkaar:

  • de constructie en het gebruikte materiaal van het pand (o.a. vloerbedekking of constructieplaten die fijnstof uitstoten);
  • het gebruik van gebouwfaciliteiten (o.a. klimaatbeheersing, luchtreiniging, vochtregulatie, beluchting via ramen);
  • de luchtkwaliteit buiten (o.a. fijnstof van uitlaatgassen, chemische dampen en stoffen van industrie);
  • de functionele activiteiten in afzonderlijke ruimtes van het pand (o.a. roken, schilderen, klussen);
  • Onderling kunnen de factoren ook een positieve of negatieve invloed hebben op de luchtkwaliteit. Denk maar eens aan een ruimte waar veel organische stoffen hangen en de luchtvochtigheid hoog is in combinatie met een slecht functionerend ventilatiesysteem: positief voor de ontwikkeling van bacteriën en schimmels. Het uitgangspunt van ieder gebouw, huis of pand is dat de luchtkwaliteit optimaal moet zijn zodat gezondheidsklachten geminimaliseerd worden. Hierna gaan wat dieper in op wat de beste professionele luchtreiniger is tegen stof.

Wat is een professionele luchtreiniger?

Een luchtreiniger zorgt ervoor dat op een effectieve en zo snel mogelijk de aanwezige organische en niet-organische vuildeeltjes uit de binnenlucht worden onttrokken. Er is een verschil in de term ‘luchtreiniger’ of ‘professionele luchtreiniger’. Een professionele luchtreiniger wordt ingezet voor zakelijk (dus professioneel) gebruik. Een ‘luchtreiniger’ is de verzamelnaam voor alle luchtreinigers, dus ook de kleine consumenten luchtreiniger die vooral voor thuisgebruik is valt hieronder. Verschil tussen beide termen zit met name in de capaciteit. De beste professionele luchtreiniger tegen stof moet vaak grote ruimtes continu kunnen reinigen.

De basis van iedere luchtreiniger is gelijk: de binnenlucht wordt door een ventilator aangezogen naar het aanzuigrooster, gaat door het filter en wordt gefilterd teruggeblazen in de ruimte. De lucht wordt dus gerecirculeerd! Hoe schoon de uitgeblazen lucht is hangt onder meer af van het filter (type, classificatie, materiaal, levensduur, onderhoud) maar ook van het luchtdebiet. De beste professionele luchtreiniger tegen stof bevat een filter tegen alle type vervuiling met een juist luchtdebiet.

Het luchtdebiet is de hoeveelheid lucht dat in een bepaalde tijdseenheid verplaatst wordt. Als producenten spreken over de beste professionele luchtreiniger dan wordt eerder de term ‘capaciteit’ gebruikt in plaats van luchtdebiet. Het is een belangrijk technisch gegeven omdat je moet weten of de luchtreiniger krachtig genoeg is om de probleemruimte te kunnen reinigen. Het debiet wordt weergegeven in ‘aantal’ m³/h (aantal kuub lucht per uur). Deze wordt bepaald door het volume lucht te meten dat binnen een bepaalde tijdseenheid verplaatst wordt (luchtverplaatsing).

Luchtreinigers zijn in allerlei types beschikbaar en ontwikkeld voor een specifiek toepassingsgebied. Grof gezegd: hoe groter de probleemruimte des te groter het luchtdebiet moet zijn. Hiermee wordt ook de luchtreiniger een stuk groter. Een klein model luchtreiniger is prima voor op kantoor. Een groter model is bedoeld voor een magazijn of (bedrijfs)hal.

Bekijk alle professionele luchtreinigers van Euromate

Type filters en classificaties op basis van EN 779 (2012) bij keuze beste professionele luchtreiniger tegen stof

De Europese norm voor luchtfilters (EN779: 2012) is in 2012 in werking getreden. Het doel hiervan is om luchtfilters te classificeren op basis van hun laagste filtratie-efficiëntie: minimale efficiëntie (ME). Sinds het begin van 2017 is deze norm vervangen door de ISO 16890. Omdat de oude norm nog tot en met half 2018 actief blijft gaan we in dit artikel uit van de EN 779 (2012). Verderop in dit artikel komen we terug op de nieuwe ISO 16890.

De beste professionele luchtreiniger tegen stof is afgestemd op de aard van het probleem en bevat een effectief filter. Voor situaties waarin stank het probleem is wordt voor geurbestrijding gekozen met een filter met actief koolstof. Gassen en geuren hechten zich in de minuscule kanaaltjes in actief kool, blijven erin achter en zorgen voor een neutrale geur. Voor het wegnemen van vuildeeltjes is een ander filter noodzakelijk en moet ook gekeken worden naar het gewenste resultaat. Voor een cleanroom gelden andere eisen dan voor een kantoor.

De beste professionele luchtreiniger tegen stof bevat een ionisatiefilter of een hepa filter:

  1. Ionisatie filter: dit filter zorgt door middel van hoogspanning dat negatieve ionen aan de lucht worden toegevoegd. Ionen (ook wel electroden genoemd) zijn moleculen die een elektrische lading hebben gekregen en daarmee de hoeveelheid positieve deeltje verminderen. Negatieve ionen hebben een lucht reinigende werking omdat vrijwel alle deeltjes die in de lucht hangen positief zijn geladen en deze elkaar aantrekken en hechten (meer lezen over een ionisatie filter? Klik hier);
  2. Hepa filter: een filter dat minimaal 85% en maximaal 99,999995% van alle stofdeeltjes van 0,3 micrometer (µm) tegenhouden (meer lezen over een hepa filter? Klik hier);

Om een idee te hebben van deeltjesgroottes staat hieronder een plaatje van deeltjesgrootte in de praktijk:

beste luchtreiniger tegen stof

In de binnenlucht zijn de meeste deeltjes een grootte van 0,1 micron. Een filter met klasse F7 kan 25-35% van de deeltjes van 0,1 micron uit de lucht halen. De rest blijft dus gewoon in de binnenlucht. Een filter van F9 kan 45-60% van de 0,1 micron deeltjes uit de lucht halen. Het grote verschil met een ionisatiefilter is dat dat deze uitzonderlijk efficiënt is in het verwijderen van juist die allerkleinste deeltjes (0,02 – 1 micron):

beste luchtreiniger

M-filters staan voor Media-filters en H-filters voor Hepa filters. Hepa filters staan niet benoemd in bovenstaand schema maar zijn nog beter in staat om kleinere deeltjes uit de lucht te halen dan de F-filters. Ionisatiefilters hebben geen specifieke filterklasse omdat ze met een andere innovatieve techniek werken. Een ionisatiefilter haalt echter nog kleinere deeltjes (ultra fijnstof) uit de lucht dan de genoemde F-filters.

Waarom een ventilatiesysteem nooit voldoende is en juist de lucht alsmaar meer vervuild!

De meeste ventilatiesystemen werken op basis van WTW wat betekent dat de lucht hergebruikt wordt. Dat is op zich geen probleem (een luchtreiniger doet dat ook) maar hoe doeltreffend en wat voor filter zit er in het ventilatiesysteem? Stel uzelf eens die vraag! De meeste ventilatiesystemen werken met een Hepa filter. Zoals in bovenstaande duidelijk naar kwam is dat een Hepa filter ultrafijnstof niet uit de lucht haalt. Conclusie: de lucht wordt alsmaar vuiler en vuiler!

EN 779 (2012) vervangen voor ISO 16890

Internationaal waren filters steeds moeilijker met elkaar te vergelijk zodat op mondiaal niveau een nieuwe norm is vastgesteld: de ISO 16890. Hiermee wordt vergelijken van de beste professionele luchtreiniger tegen stof op internationaal een stuk makkelijker. Deze nieuwe norm is sinds begin 2017 van kracht en kent een periode van 18 maanden waarbij alle filterproducenten hun filters op orde moeten krijgen ten aanzien van de nieuwe mondiale norm.

Halverwege 2018 vervalt de EN779:2012 definitief. Wat is het grote verschil tussen beide normen? Hoe wordt het vergelijken tussen internationale filters nu eenvoudiger? De vervuiling in de lucht op basis van deeltjesgrootte is dusdanig divers en gevarieerd dat de grootte van 0,4 micron over een veel te klein deel van de totale vervuiling gaat. In de oude norm werd uitgegaan van een gemiddelde efficiency bij deeltjes met een grootte van 0,4. In de ISO 16890 wordt juist uitgegaan als efficiency bij specifieke deeltjesgroottes in een bereik tussen 0,3 en 10 Micron.

Conclusie: wat zijn de beste professionele luchtreinigers tegen stof?

Zoals in bovenstaande reeds weergegeven, is de beste professionele luchtreiniger tegen stof een luchtreiniger met ionisatiefilter. Deze haalt namelijk niet alleen grof stof maar ook ultrafijnstof uit de lucht. De H- of F-filters krijgen het ultrafijne stof niet goed genoeg uit de lucht. Verder is een ionisatiefilter ook een duurzame keuze. Een H-filter of F-filter zal in de loop der tijd ‘vol’ raken en vervangen worden. Een ionisatiefilter verzadigd veel minder snel en is daarentegen recyclebaar en dat is beter voor het milieu! De beste professionele afzuiging van stof is dus een luchtreiniger met ionisatiefilter en afgestemd op de grootte van de ruimte versus de capaciteit.

Heeft u een specifiek probleem in de binnenlucht en wilt u weten hoe dit op te lossen? Door middel van een Pure Air Scan kan de lucht en situatie bij u goed in kaart worden gebracht. Interesse, klik hier. Of wenst u een snel advies? Stuur dan een mail naar request@euromate.com of neem telefonisch contact op via 076-578 95 50.

Lees Interacties