Skip links

Beleid op Fijnstof (PM2.5)

beleid op fijnstof

Vanaf 2015 gelden er grenswaarden voor maximaal toelaatbare concentraties fijnstof, welke door de Europese Unie zijn vastgesteld. Daarbij hebben onder andere de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Longfonds op basis van onderzoek laten weten dat deze grenswaarden nog altijd veel te hoog liggen, ook het RIVM erkend dat er geen veilige ondergrens bestaat voor blootstelling aan fijnstof. Fijnstof veroorzaakt en verergert longziekten als astma en COPD, longkanker, hart- en vaatziekten en dementie.

Niet alleen in de industrie, maar ook in kantooromgevingen, worden medewerkers blootgesteld aan (hoge) concentraties fijnstof. Ondanks dat de stand van de wetenschap (steeds meer) bewijzen levert dat de blootstelling aan fijnstof tot ernstige gezondheidsrisico’s kan lijden, is het (vooralsnog) aan de werkgever zelf om een grenswaarde voor fijnstof vast te stellen. Deze grenswaarde moet wel zo laag zijn dat er geen gezondheidsschade kan ontstaan bij werknemers.

Bedrijven zullen in het kader van de RI&E moeten beoordelen in hoeverre zij voldoen aan de gezondheidskundige grenswaarde. Als zij daaraan niet voldoen moeten zij een stappenplan met maatregelen opstellen om die grenswaarde te bereiken. Doordat er voor fijnstof geen veilige ondergrens bestaat zullen doorgaans de EU-richtlijn of advieswaarde van de WHO als uitgangspunt worden genomen.

De wettelijke eisen voor de buitenlucht worden gezien als een minimum waaraan ook binnen in elk geval moet worden voldaan. Indien een hogere kwaliteit is gewenst zullen aan de (private) grenswaarden hogere eisen moeten worden gesteld. Onderstaande tabel kan helpen om de juiste klasse te bepalen.

Advies- en grenswaarde fijnstof PM2.5 Klasse A Klasse B Klasse C
Fijnstof PM2.5 (µg/m3) < 10 < 15 < 25
Niveau Advieswaarde WHO Grenswaarde Europese Unie

De grenswaarden voor fijnstof worden vooral overschreden in steden, nabij drukke verkeerspunten en/of in de omgeving van industrie. De fijnstofconcentratie in een kantoor wordt sterk beïnvloed door de buitenconcentratie, maar kan ook van binnenuit worden veroorzaakt. De vervuiling is vanwege lagere filterklassen vaak niet te bestrijden met ventilatie alleen, waardoor aanvullende maatregelen nodig zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Wilt u weten hoe u uw werkplek kunt laten voldoen aan de EU-richtlijn? Hecht u veel belang aan een schone en gezonde werkomgeving voor uw medewerkers?

Of wilt u weten wat schone lucht doet met uw ziekteverzuimcijfers? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking. Wij vertellen u graag met welke maatregelen u de luchtkwaliteit kunt verbeteren, het ziekteverzuim kunt verlagen en de productiviteit, het comfort en medewerkerstevredenheid kunt verhogen.

Lees Interacties