Skip links

6 Voordelen van China om de groenste economie te worden

Wanneer de luchtkwaliteitsindex in Brussel de 50 bereikt, wordt het verkeer die dag stilgezet. In China gaat het soms tot over de 500. De vervuiling stopt niet aan de grens, waardoor de vervuiling van China het probleem wordt van iedereen. De keuzes die China op dit moment maakt, kunnen het klimaat van de Aarde voor de aankomende duizend jaar beïnvloeden.

Het lijkt een verloren zaak, aangezien u of ik geen invloed hebben op wat er in China gebeurt. Maar er is licht aan het einde van de tunnel. Het land heeft al €277 miljard uitgegeven om luchtverontreiniging te bestrijden en doet grote investeringen in gerecyclede energie.

Peggy Liu speelt een leidende rol op het gebied van duurzaamheid in China. Als voorzitter van JUCCCE, heeft zij de taak om de beste mensen te vinden en hen samen te brengen om eco leefbare steden en schone energie te creëren een nieuw beeld te scheppen over welvaart en duurzame eetpatronen te ontwikkelen. In haar lezing op TED2014, zegt ze dat China zes voordelen heeft om sneller een groene economie te worden dan elk ander land ter wereld.

Waarom China sneller een groene economie kan worden dan alle andere landen ter wereld

1. Het politieke systeem staat gecentraliseerde leiding toe.
Ook al is dit niet in overeenstemming met onze Westerse aanpak, het heeft wel als voordeel dat het land snel grootschalige veranderingen door kan voeren. Waar California bijvoorbeeld al sinds 1990 probeert het grootste hogesnelheidstreinnetwerk op te zetten, heeft China dit binnen een paar jaar gebouwd. China heeft ook binnen één dag nationaal alle plastic zakken verbannen.

2. Het land heeft maar een paar beleidsmakers.
China is de grootste energieconsument ter wereld. Het grootste deel van haar energie komt uit kolencentrales; een van de ergste luchtvervuilers. De Chinese regering investeert echter veel in duurzame energie technologieën, waaronder de smart (elektronische) grid, om aan de vraag te kunnen voldoen. China heeft maar twee nutbedrijven. Door het verstrekken van informatie aan de hoofdbeleidsmakers gaat het financieren en bouwen van de smart grid snel.

3. Bereidheid om van anderen te leren
Liu is ervan overtuigd dat internationale coalities in China een verschil kunnen maken. Hij zegt zelfs dat verandering afhankelijk is van mensen van buitenaf die willen helpen.

4. Open voor verandering.
Volgens Peggy Liu, wordt China elke vijf jaar op een bepaalde manier een nieuw land. De uitdaging voor haar bestuur is momenteel om de 800 miljoen mensen in de groeiende middenklasse weg te leiden van het verlangen naar consumptie en luxe goederen naar een samenleving die gericht is op familie, of zoals zij het noemt “Een China Droom”.

5. Bereidheid om te experimenteren.
China is aan het veranderen van de fabriek van de wereld naar een zuiver technisch laboratorium. Er worden in verschillende regio’s tests gedaan naar koolstofuitstoot handelsregelingen. Het idee is om commercieel uitvoerbare oplossingen te testen en, als blijkt dat ze werken, deze door het hele land uit te voeren.

6. Grote motivatie
In vergelijking met andere landen zoals de VS heeft China veel minder grondstoffen en veel meer inwoners. Dit is een serieuze bedreiging voor de economische stabiliteit en de nationale veiligheid in het land. Uiteindelijk is dit de grootste motivatie om de huidige staat te veranderen

U denkt misschien dat de problemen van China te groot zijn om op te lossen. Veranderingen zullen niet in een dag gebeuren. Maar, dankzij deze voordelen en de omvang van de bevolking zullen kleine veranderingen samen veel betekenen.

Liu is ervan overtuigd dat: “Er zijn maar een paar gepassioneerde individuen nodig om een transformatie te bewerkstelligen. Dus ik vraag u: als u gefrustreerd bent door de kleine veranderingen die de wereld aanbrengt met betrekking tot klimaatverandering, waarom bent u dan nog niet in China?”

Lees Interacties